Groeiambities Eric Berkhof (Van Mossel)

Door overnames en autonome groei, kwam de Van Mossel Automotive Groep op de tweede plaats van de Aumacon Dealer Top 100 terecht. De nummer één positie lonkt. Aftersales Magazine sprak met directeur-eigenaar Eric Berkhof over zijn ambities en de marktontwikkelingen die de groei bewerkstelligen.

Streeft u die nummer één positie bewust na? “Van Mossel het grootste automotive bedrijf in Nederland. Het zou zomaar kunnen. Maar we willen vooral de beste zijn, dat is en blijft de belangrijkste ambitie. Overnames worden ook door anderen gepleegd en er kan zomaar een volgende tweede of derde dealergroep opstaan.” Wat is uw strategie? “Met onze groep streven we naar een positie als totaalaanbieder van mobiliteitsoplossingen, met als pijlers: kwaliteit, operationele perfectie, duurzame financiële resultaten en klanttevredenheid. Deze doelen moeten worden bereikt door een multi-brand strategie onder het paraplumerk ‘Van Mossel Automotive Groep’ en verdere (internationale) groei in retail, leasing en schadeherstel. Klantrelaties moeten optimaal worden beheerd – via CRM, internet en sociale media – waarbij scherpe prijzen  en dicht bij de klant staan essentieel zijn.

Portfolio

“Begin dit jaar bestond onze portfolio uit tien merken inclusief VW bedrijfswagens en die waren verdeeld over 38 dealervestigingen. In de loop van dit jaar werd daar GEBA Jaguar Land Rover in Noord-Nederland aan toegevoegd. Daarnaast hebben we drie occasion centres en vijftien schadebedrijven inclusief zes voormalige Care schadebedrijven die we overnamen. We zijn actief met lease. We waren dit jaar gestart met negen leasebedrijven, waarvan één in België en één in Duitsland. Door overnames werd daar dit jaar Leasense in België met 900 contracten en vijf leaselabels toegevoegd. Recent werden de leaseactiviteiten samengevoegd onder de naam van Mossel Autolease, die dan met name geworteld zijn in het dealernetwerk. Daarnaast blijven J&T (universeel) en Directlease (online) actief.” berkhof_eric Wat zijn de ambities voor de middellange termijn? “Ambities zijn er in overvloed. De afgelopen jaren zijn die meestal gerealiseerd door overnames. In de afgelopen vijf jaar werden zo’n twintig transacties gedaan, goed voor een vijftigtal bedrijven.”

Overnames

“Voor de komende jaren wordt de ambitie om een aanbieder te zijn van totale mobiliteitsoplossingen vertaald in het opbouwen van een nog stevigere positie met de combi dealerbedrijven/leasing/schade en dat in alle relevante gebieden in Nederland. Een verdere groei in het aantal merken naar vijftien stuks en wellicht meer internationale expansie staan op het verlanglijstje. Verdere overnames liggen dus voor de hand.” Wat is de basis van het huidige succes? “Een heldere strategie die staat als een huis, goede mensen die honderd procent geloven in de visie en strategie van ons bedrijf. Daarbij is het natuurlijk van belang om sterke partners zoals importeurs, banken et cetera te hebben. Verder een breed en sterk management, financiële kracht en continuïteit.”

Onroerend goed

“Er moet een fit zijn met de strategie, je moet oog hebben voor kansen en snel kunnen handelen. Na de feitelijke overname moet je snel duidelijkheid verschaffen, binnen drie maanden weet men hoe wij sturen op kosten en omzet, over maatregelen in de sfeer van organisatie en personeel en het aanpakken van issues rondom onroerend goed. Maar brengen we snel alle kennis en systemen over die de groep inmiddels heeft ontwikkeld.” Bij Van Mossel is duidelijk gekozen voor een merkstrategie. Waarom? “Synergie is vooral te behalen door het bedrijf te organiseren per merk/merkcluster. Maar daarvoor is schaalgrootte echt een must. Per merk is altijd sprake van een driehoofdige directie: operationeel/aftersales, commercieel en financieel. Synergie per cluster en voor de groep als geheel ligt bijvoorbeeld op het gebied van administratie, centrale facturatie, logistiek, marketing, online, HR. Natuurlijk is de mix van activiteiten en de samenhang daartussen een belangrijke succesfactor. De kunst is natuurlijk om de juiste activiteiten/ingrediënten te kiezen en in de juiste verhouding. En vervolgens moet je daar operationeel en commercieel een succes van maken, dat is de opgave voor het management.”

Dealernetwerken

“Veel merken hebben de afgelopen jaren hun netwerk al redelijk op orde gebracht. Maar er zijn ook merken die hier nog een slag in moeten maken. De betekenis van online wordt sterker, maar zal nooit volledig het fysieke kanaal overbodig maken. De auto en de aankoop ervan blijft deels een kwestie van emotie, van beleving.” Wat is dan de toekomst van aftersales? “Aftersales zal, geleidelijk, veranderen. Auto’s worden nog beter, elektrische auto’s hebben minder onderhoud nodig et cetera. Maar tegelijk worden auto’s ook geavanceerder, en vraagt onderhoud om hoogwaardige en specialistische kennis. Daarmee zou mogelijk ook een deel van de aftersales terug kunnen komen uit het universele kanaal richting de dealer.”
De druk op de aftersales door de nieuwe technologie zou op een termijn van tien jaar nog wel eens kunnen leiden tot een verdere daling van het aantal vestigingen. Misschien wel zo’n vijftien procent minder.
Hoeveel vernieuwing gaan we zien in de autosector? “Ik zie best de nodige veranderingen op de branche afkomen, maar verwacht dat dit geleidelijk gaat. Wat betreft elektrische auto’s bijvoorbeeld denk ik dat men vaak te hoge verwachtingen heeft. In 2027 zou maximaal tien procent van het totale rijdende park elektrisch kunnen zijn.”

Beperkende factor

“De reden van die relatieve traagheid is simpel te verklaren. Autofabrikanten konden lange tijd geen fatsoenlijke elektrische auto bouwen. Er waren veel aankondigingen en plannen, maar daar bleef het bij. De technologie is nog een beperkende factor, met name de actieradius. En overheden bewegen te weinig in het faciliteren van elektrische mobiliteit. Denk aan netwerkaanpassingen en laadinfrastructuur. De omzet in aftersales zal uiteindelijk wel wat teruglopen.”
Als in 2027 het wagenpark inderdaad voor tien procent uit volledig elektrische auto’s bestaat, dan heeft dat op de totale aftersales zelfs dan nog een beperkte betekenis.
Hoe denkt u over autodelen en de autonoom rijdende auto? “Sharing of autodelen zal ongetwijfeld verder doorzetten en ook invloed hebben. Dat zal zich echter toch vooral in de grote steden concentreren. Autonoom rijden is echt ver weg. Technologie neemt toe in auto’s, en neemt diverse functies over. Maar echt autonoom rijden is zeker nog zo’n vijftien jaar weg, en de impact ervan is nog moeilijk in te schatten. Uiteraard hebben we oog voor die nieuwe technologie en voor nieuwe mobiliteitsconcepten. We hebben een innovatieteam dat hier mee bezig is. De bestaande bedrijven kunnen de basis vormen voor nieuwe concepten. Echter het tempo van verandering is bescheiden. Het is dus verstandig om niet alleen maar te kijken naar vernieuwing, maar vooral bezig te blijven met het huidige rijdend park van ruim acht miljoen auto’s. Niet in de laatste plaats ten aanzien van de aftersales.” berkhof_eric-2

Data

“We zien zeker het belang van data. Je moet wel bereid zijn te delen. Fabrikant/importeur en dealer dienen uiteindelijk een zelfde doel en moeten dus vooral goed samenwerken: goede auto’s bouwen, de klant goed bedienen en binnen de keten houden. Daarmee is het dus een gemeenschappelijk belang om die data toegankelijk en bruikbaar te maken. Data zijn belangrijk, maar het op alle andere manieren opbouwen en onderhouden en verbeteren van de relatie met de klant is wellicht nog belangrijker.” Hoe kijkt u hierbij naar de positie van het universele kanaal? “Universele bedrijven moeten hun eigen koers ontwikkelen en eigen oplossingen bedenken, buiten het dealerkanaal. Ik zie hier duidelijk twee verschillende belangen en gelooft niet zo in een gemeenschappelijk standpunt en belang van alle retailers, dealers en universelen. Er blijft voldoende concurrentie tussen merken en dealers/netwerken om de markt gezond te houden. De universelen zijn daarvoor niet nodig.”

Occasions

“Autorijden wordt deels gewoon goedkoper. Consumenten kozen/kiezen vaker voor een gebruikte auto, willen minder uitgeven. Voor dealers met een leaseactiviteit (bij van Mossel substantieel met zo’n 60.000 contracten, red.) ligt een directe lijn tussen ex-lease auto’s en verkoop gebruikt voor de hand. Bij de occasionverkoop ligt het aandeel van ex-leaseauto’s inmiddels op dertig procent en dat was twintig procent. De occasionbusiness zal wel veranderen door meer internationalisering, schaalvergroting, transparantie, online verkoop en bijvoorbeeld aflevering thuis. Er komt ook een duidelijke koppeling met financieringen, verzekeringen en verlengde garanties. De grootste uitdaging is het verkrijgen van de juiste occasion. Dat is wel de essentie van deze handel. Met eigen occasion centers en een groot volume in gebruikte auto’s, proberen we een toonaangevende speler in deze markt te zijn.”

Fabrikanten/importeurs

“Recent zien we hier bewegingen vanuit importeurs die zich actiever met dit deel van de business bemoeien, denk aan de levering van onderdelen aan derden zoals universele garages en schadebedrijven. Daarnaast de inzet van online bij verkoop nieuw en gebruikt . Als de markt – lees de dealers in een netwerk – het niet goed geregeld krijgen, dan probeert de importeur de controle te versterken. Netwerken zouden zelf zo sterk en professioneel moeten zijn dat zij de vanzelfsprekende partij zijn. Onderdelenhandel is namelijk een prima en winstgevende activiteit maar je moet het wel goed organiseren.” Heeft u nog een boodschap aan de politiek? “Ik hoop op een goed genormaliseerd belastingsysteem rondom de auto. Redelijk qua belastingdruk, evenwichtig, zonder verstoringen en ongelijkheid tussen merken als gevolg van fiscale regels. Als we daarbij elektrische mobiliteit echt belangrijk vinden, investeer daar dan ook in, fiscaal en in de benodigde infrastructuur. Met uitbreiding van Openbaar Vervoer moet je terughoudend zijn. Consumenten blijven de voorkeur geven aan de auto. Met alle technologie in en rondom de auto moeten we een gezonde mobiliteitssector kunnen realiseren.”

Hans Groenhuijsen

Hans studeerde nieuwste geschiedenis (universiteit Utrecht) en bedrijfskunde (TH Delft/IIB). Hij heeft zijn sporen verdiend als adviseur (Boer & Croon en als zelfstandig adviseur), als interim-manager en in diverse staf-, management- en directiefuncties (Centraal Beheer, CARe Schadeservice, Athlon Groep, Akzo Nobel/Nobilas, Pon/Dutchlease en Rabobank Wholesale). Vanuit ‘Hans Groenhuijsen, advies in automotive en mobiliteit’ richt hij zich op een scala aan ondernemingen en activiteiten rondom auto en mobiliteit in brede zin, de raakvlakken en dwarsverbanden tussen verschillende (sub)sectoren. Zijn focus ligt daarbij op: strategie : analyse, visieontwikkeling, strategieformulering en realisatie innovatie : vernieuwing in producten en services, organisatie, proces en besturing transformatie : verbetering, herstructurering, reorganisatie, fusie & overname verbinding : samenwerking binnen en tussen bedrijven, tussen sectoren, tussen verschillende ideeën, tussen de traditionele wereld en een nieuwe wereld het verhaal : spreker/inleider, presentator, dagvoorzitter, columnist/publicist. Met als resultaat voor de opdrachtgever: een heldere kijk op doelen en de weg ernaartoe (visie en strategie) alternatieven en ondersteuning bij keuzes een directe bijdrage aan het nemen van initiatief, de actie een versterking van de onderneming : efficiënter, effectiever, slimmer, fit voor de toekomst verankering in de organisatie: grip, overtuiging, manier van werken.

Van Hans Groenhuijsen zijn er nog 15 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Hans Groenhuijsen

2 reacties op “Groeiambities Eric Berkhof (Van Mossel)

  • 11 december 2017 om 15:02
    Permalink

    Goed verhaal! Eric ken ik inmiddels ruim 20 jaar en is in mijn ogen een visionair en ondernemer pur sang waar ik veel bewondering voor heb. Hij levert een gezonde bijdrage aan de werkgelegenheid en economie in ons land en daar mogen we trots op zijn. In al die jaren heb ik hem leren kennen als een zeer loyale en goede zakenpartner voor ondernemers en medewerkers, die de beste versie van zichzelf willen zijn. Hoge bomen vangen natuurlijk veel wind maar de tijd heeft geleerd dat Eric als de beste mee kan buigen. Chapeau!

  • 24 februari 2018 om 12:42
    Permalink

    Helaas gaat het in de autobranche niet meer over auto s maar over geld. De autobezitter is de dupe.

Reacties zijn gesloten.