ING: 390.000 nieuwe auto’s in 2021

Het Economisch Bureau van ING gaat in zijn januari update voor de autosector uit van 390.000 nieuwe auto’s in 2021, 10.000 minder dan waar Bovag en RAI Vereniging in hun prognose van oktober 2020 vanuit gingen.

Dat ING het herstel niet zo sterk inschat, komt doordat er behalve positieve ook een aantal negatieve factoren zijn die de nieuwverkoop in 2021 remmen. Aan de ene kant is er het uitzicht op vaccins, die een einde zullen maken aan de coronacrisis. Daarnaast constateert ING een flinke stijging in de spaarsaldi, worden elektrische auto’s kostentechnisch aantrekkelijker en wint privélease aan populariteit.

Daar staat tegenover dat toegenomen thuiswerken structureel leidt tot minder autoverkopen aan de zakelijke markt, die de afgelopen jaren immers goed waren voor 60 tot 65 procent van de totale verkopen. Ook zal de werkloosheid in 2021 flink stijgen, waardoor het besteedbaar inkomen onder druk komt te staan. Ook gaan auto’s steeds langer mee en wordt daarmee een occasion steeds aantrekkelijker.

Elektrisch

ING kijkt in zijn update ook specifiek naar het segment elektrische auto’s. De uitgangspositie daarvoor wordt steeds beter, maar ING betwijfelt of in 2030 alle nieuwe auto’s elektrisch zullen zijn. Aan de ene kant blijven de belastingvoordelen van elektrische auto’s aanzienlijk, zowel voor de particulier als voor de zakelijke klant. De introductie van beter betaalbare modellen werkt ook positief op de verkoop van EV’s. De fabrikanten zullen daarnaast alles uit de kast halen om hun elektrische modellen aan de man te brengen. Ze moeten wettelijk in 2021 immers voldoen aan een gemiddelde CO2-uitstoot van 95 gram per kilometer.

Daar staat tegenover dat de subsidiepot voor de aankoop van elektrische auto’s in voor particulieren in 2021 al op is. Er is een schaarste aan grondstoffen voor batterijen en chips, wat de productie onder druk zet. Ook is de druk op publieke laadpalen nu al groot.

ING constateert wel een opleving in de verkoop van hybride modellen, maar ziet dit als een tijdelijke trend. Diesel is uit, ziet ook ING, dat voor 2021 voor het dieselsegment een even grote omzet verwacht als in 2020 gerealiseerd werd. Ook de dealers zullen hun totale omzet in 2021 niet zien groeien, verwacht ING.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3693 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.