Optimisme in de carwashbranche

Op 12 november hield de afdeling Autowas- en Poetsbedrijven van Bovag zijn algemene ledenvergadering voor het eerst online. Behalve de benoeming van twee nieuwe bestuursleden werden ook de resultaten van een ledenpoll gepresenteerd. De branche bleek ondanks de coronapandemie opvallend positief ingesteld.

Op 12 november hield de afdeling Autowas- en Poetsbedrijven van Bovag zijn algemene ledenvergadering voor het eerst online. Behalve de benoeming van twee nieuwe bestuursleden werden ook de resultaten van een ledenpoll gepresenteerd. De branche bleek ondanks de coronapandemie opvallend positief ingesteld.

De online alv werd voorgezeten door branchemanager Erik Stern en Mark de Graaf, tevens eigenaar van Bob Autowas. Wat bestuurszaken betreft werd de jonge ondernemer Harry Bartelds van Autoverzorging Nederland uit Sneek benoemd als vertegenwoordiger van de poetsbedrijven binnen het bestuur. Hij vervangt Suzanne Wolffenbuttel. Vervolgens werd Wim van der Aa, eigenaar van Carwash Uden benoemd. Hij vervangt Frank Vekemans. De eigenaar/directeur van Washin7 heeft zijn bestuurstermijn erop zitten, maar blijft als adviseur bij het afdelingsbestuur betrokken. 

Terugblik op 2020

Bij de terugblik op het afgelopen jaar merkte Mark de Graaf op dat het weliswaar geen normaal jaar is geweest, maar dat het ook mooie dingen heeft gebracht, zoals de samenwerking binnen Bovag. “Ik heb de afgelopen maanden bijna dagelijks overleg gehad met het verenigingsbestuur en andere afdelingen. De samenwerking met andere afdelingen is ook intensiever geworden, omdat we allemaal te dealen hebben met de coronamaatregelen.”

Die maatregelen konden extra beperkend uitpakken voor de carwash- en poetsbedrijven, maar dankzij die samenwerking binnen Bovag is dat effect gelukkig voor de branche uitgebleven. Mark de Graaf: “Dat danken we met name aan onze nieuwe algemeen voorzitter Han ten Broeke. Hij heeft directe lijnen met Den Haag en dat heeft ons als vereniging heel veel gebracht.”

De positiviteit bleek ook uit de poll waarin de verwachtingen voor het volgend jaar werden gepeild. Niemand verwacht dat 2021 slechter wordt dan 2020; het overgrote deel verwacht een beter jaar tegemoet te gaan.

Coronamonitor

Bovag heeft afgelopen maanden op gezette tijden een coronamonitor uitgebracht, gebaseerd op de respons van leden. Deze monitor gaf een beeld van het sentiment in de verschillende branches. Uitgesplitst naar afdelingen bleek onder meer dat de carwashbranche na een aanvankelijke terugval in het vertrouwen, heel optimistisch is. Mark de Graaf: “De laatste tijd neemt het vertrouwen weer iets af, waarschijnlijk door de tweede lockdown, maar ik denk dat we nog in onze handen mogen knijpen met de effecten die de maatregelen hebben op de autowasbranche.”

Ook de respons op de vraag naar omzetverlies geeft reden tot optimisme. Veel ondernemers dachten aanvankelijk nog veel omzetverlies te zullen lijden, maar dat buigt gaandeweg om naar minder omzetverlies, tot aan ondernemers die zelfs denken, ondanks de coronacrisis, dit jaar een iets hogere omzet te zullen draaien. Van de NOW-regeling is onder carwashbedrijven dan ook nauwelijks gebruikgemaakt. 

Mark de Graaf: “Doordat veel mensen niet op vakantie zijn gegaan, is met name de julimaand heel goed geweest voor de omzet. Mensen zien een bezoek aan de carwash ook als een uitje. Als je nergens heen kunt, is een bezoek aan de wasstraat relatief veilig.”

Winterwasweken

Het laatste agendapunt van de alv betrof de Winterwasweken, die de afgelopen vier jaar door de afdeling Autowas- en Poetsbedrijven van Bovag in de maand januari werd georganiseerd. Klanten van de deelnemende bedrijven krijgen tijdens de actie bij hun wasbeurt een kanskaart, waarmee ze kans maken op verschillende prijzen, met als hoofdprijs een gebruikte auto, te verzilveren op viaBovag.nl. Bovag verzamelt tijdens de actie voor de deelnemende bedrijven de klantendata, waarmee de bedrijven vervolgens actief hun klanten kunnen benaderen. Erik Stern merkt daarbij op dat het een actie is waar menig andere Bovag-afdeling jaloers op is, want de conversie (het aantal klanten dat de kanskaart daadwerkelijk invult) is hoog: 15 tot 25 procent.

Voor komend jaar is de opzet iets gewijzigd. Erik Stern: “De klantendata uit de actie worden dit jaar voor het eerst gepresenteerd in een realtime dashboard, in plaats van achteraf in een Excel-sheet. Je kunt dan ook tijdens de Winterwasweken de actie bijstellen als je ziet dat de respons te laag is.”

Ook Mark de Graaf maakt voor zijn eigen carwashbedrijf gebruik van deze data. “Het beste wat je kunt doen, is klanten die zo’n kanskaart hebben ingevuld direct benaderen en laten zien dat je als bedrijf geïnteresseerd bent in de klant. Nu je dat per dag kunt zien, kun je de klant direct de volgende dag al benaderen.”

Tijdens een poll werd de ‘aanwezige’ leden gevraagd of zij de data gebruiken die de actie oplevert. De helft daarvan liet weten die data in het geheel niet te gebruiken, wat bij Erik Stern en Mark de Graaf de gedachte opriep om via een webinar of anderszins te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om met de data van zo’n actie aan de slag te gaan.

Na de pilot van vorig jaar is het dit jaar voor ieder deelnemend bedrijf mogelijk een eigen actie te koppelen aan de Bovag-actie. Erik Stern: “Je kunt bijvoorbeeld nieuwe klanten een kortingsbon geven, of naast de prijzen die Bovag ter beschikking stelt zelf prijzen toevoegen.”

Ook nieuw is dit jaar de mogelijkheid om de klant die de kanskaart heeft ingevuld een persoonlijke mail te sturen, bijvoorbeeld met een kortingsbon.


Van de NOW-regeling is onder carwashbedrijven
nauwelijks gebruikgemaakt.


Contributie 

Tot en met 2021 betalen bedrijven voor deelname aan de Winterwasweken. Tijdens de algemene ledenvergadering werd toestemming gevraagd om de contributie per 2022 te verhogen, zodat de Winterwasweken standaard kunnen worden bekostigd uit de contributie. Omdat er tijdens de online stemming een kwart tegen de contributieverhoging was, is dit voorstel vooralsnog niet aangenomen. De afdeling heroverweegt de beslissing en neemt hierover later nog een beslissing.

Met name een reactie van een poetsbedrijf gaf reden tot overdenking. De betreffende ondernemer stelde namelijk dat de Winterwasweken voor poetsbedrijven niet zo relevant zijn, reden waarom deze bedrijven tegen een contributieverhoging voor de Winterwasweken zouden kunnen stemmen. Erik Stern: “Met Harry Bartelds in het bestuur kunnen we het daar zeker nog eens over hebben.”

Vervolgens vroegen beide voorzitters de leden via Menti op welke manier Bovag het beste reclame kan maken voor de Winterwasweken. Radio en vooral social media bleken populair. Mark de Graaf: “Als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, ben ik meer gericht op social media. Een aantal jaar geleden speelde dat nog nauwelijks. De wereld verandert.”

Enkele weken na de alv blijkt de animo voor de aanstaande Winterwasweken groot. Erik Stern: “Er is een recordaantal kanskaarten aangevraagd, namelijk bijna een half miljoen. In de maand januari zullen er dus 500.000 consumenten geattendeerd worden op de actie (via de voucher). We hopen wederom op een recordconversie. Overigens zal het weer daarbij een belangrijke rol spelen. Kwakkelweer met regen, natte sneeuw en dan weer felle zon is positief voor de actie. Met alleen maar regen blijven klanten thuis.”

De twee nieuwe bestuursleden van de Bovag-afdeling Autowas- en Poetsbedrijven

Wim van der Aa
Harry Bartelds

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2381 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *