Prognose Aumacon: 445.000 in 2018

Kennisbureau Aumacon geeft voor 2018 een prognose af van 445.000 nieuwe personenauto’s. Wordt de verwachting werkelijkheid, dan betekent dat ten opzichte van 2017 een groei met zo’n 8,5 procent.

Directeur Clem Dickmann wijst op de economische groei en de toename van het  aantal werkenden en het besteedbaar inkomen. Daarnaast wordt 2018 voor het eerst in lange tijd een jaar zonder fiscale invloed op het marktniveau en het seizoenpatroon. “Dat zal direct al leiden tot een beter resultaat in de komende januarimaand.”

Privé lease

Het snel groeiende privé lease gaat volgens Aumacon komend jaar zo’n vijftigduizend nieuwe auto’s opleveren. Deels gaat deze ontwikkeling ten koste van de markt voor jonggebruikte auto’s. Verder rekent hij op een impuls van de ‘natuurlijke’ vervanging. Met name vanuit de jaren 2011 en 2012 (toen de autoverkopen jaarlijks nog royaal boven het half miljoen uitkwamen) verwacht hij extra impulsen. Al met al lijkt 2018 in de pas te gaan lopen met het jaargemiddelde (444 duizend nieuwe auto’s over de periode 2008 tot en met 2017). Voor het nog lopende jaar gaat Aumacon uit van een nieuwverkoop van 410.000 stuks. Dit is weliswaar een toename ten opzichte van 2016 van ruim zeven procent, maar nog steeds een van de slechtste jaarresultaten van de afgelopen veertig jaar.

EV

Bij het segment vol-elektrisch zal de afzet in 2018 verdubbelen van 6.800 in 2017 (prognose) naar 13.250. Qua marktaandeel is dat een stap van 1,7 naar 3,0 procent. Ook in 2018 is hier het vierprocenttarief van toepassing, waardoor het bijtellingsverschil met alle overige auto’s (waarvoor 22 procent geldt) aanzienlijk blijft. automarktprognose-aumacon

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †