RAI: kilometerbeprijzing onvermijdelijk

RAI Vereniging herhaalt vandaag de oproep aan de politiek om het huidige stelsel van autobelastingen op de schop te nemen. De aanschafbelasting (bpm) en de houderschapsbelasting (mrb) moeten worden vervangen door een variabele kilometerprijs die afhankelijk is van de hoeveelheid uitgestoten CO2 per kilometer.

steven-van-eijckOpnieuw wijst RAI-voorzitter Steven van Eijck erop dat dit de enige manier is om de klimaatdoelstelling te halen die het kabinet zichzelf heeft gesteld (4 Megaton CO2 minder door het personenautoverkeer). Van Eijck deed de oproep eerder onder meer in zijn nieuwjaarstoespraak dit jaar.

Elektrisch

Hoewel het kabinet het gebruik van elektrische auto’s stimuleert, heeft de RAI Vereniging door adviesbureau Revnext laten doorrekenen dat het kabinet zijn klimaatdoelstelling met het huidige beleid niet gaat halen. Bovendien zouden door een variabele kilometerprijs ook de belastinginkomsten voor de schatkist het minst terugvallen. “Wanneer de overheid de bestaande autobelastingen niet omgooit, verliest de schatkist tot 2030 10,7 miljard euro aan inkomsten (ex accijnsderving)”, aldus RAI Vereniging. “Bij invoering van een kilometerprijs met variabele heffing is de derving ‘slechts’ 2,8 miljard euro.”

Bewust

Uit het onderzoek zou ook blijken dat automobilisten bij een variabele kilometerprijs bewuster gaan nadenken over het autogebruik. Daarmee wordt de CO2-reductie niet alleen bereikt door de verkoop van nieuwe elektrische auto’s, maar door gedragsverandering van alle autobezitters. Dit leidt uiteindelijk in 2030 tot 11 procent minder verkeer op de wegen en minder files. Volgens Van Eijck kan niemand meer om betalen naar gebruik heen. “Iedereen die blijft vasthouden aan het huidige belastingsysteem om de CO2-doelstellingen te halen en de eenzijdige focus op meer asfalt tegen de files, staat met de rug naar de toekomst. Het is nu de tijd om door te pakken en lef te tonen.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters