RAI Vereniging teleurgesteld over besluit BPM

RAI Vereniging is “bijzonder teleurgesteld” dat de aanschafbelasting op nieuwe auto’s (BPM) voorlopig niet wordt aangepast, zoals staatssecretaris Menno Snel de Tweede Kamer heeft laten weten.

Volgens de belangenorganisatie betaalt nu de consument de rekening van de overgang naar de nieuwe emissietest WLTP. “Terwijl juist met de staatssecretaris en de Tweede Kamer was afgesproken hen te ontzien.” RAI Vereniging verwacht dat de belastingen op nieuwe auto’s komende periode verder stijgen en auto’s daardoor nog duurder worden.

CO2-cijfers

Volgens de staatssecretaris leert voorlopig TNO-onderzoek dat de uitstoot van CO2 bij de WLPT-test niet of nauwelijks hoger uitpakt dan bij de vroegere NEDC-meting. Alom was het omgekeerde effect verwacht, aangezien de nieuwe test sterker is gebaseerd op praktijksituaties en daarom hogere CO2-cijfers leek te zullen opleveren. De aanschafbelasting BPM is deels gebaseerd op die uitstoot. TNO komt uit op een verschil van 1 g/km bij benzineauto’s en 5 g/km bij dieselmotoren. Dit laatste cijfer kan volgens de onderzoekers echter ook het gevolg zijn van strengere milieueisen van ‘Europa’. Pas in mei 2019 denkt TNO te kunnen komen met een definitief rapport. Tot die tijd ontbreekt volgens Snel het fundament voor een lagere BPM.

Onderzoeken

In een reactie wijst RAI Vereniging op “diverse onafhankelijke onderzoeken” die aantonen dat onder de nieuwe emissietest de gemiddelde CO2-uitstoot zo’n 10 gram hoger ligt. “Voor andere EU-lidstaten was dit wel voldoende aanleiding om de autobelastingen tussentijds aan te passen, maar voor Nederland blijkbaar niet.” Om die reden dringt de brancheorganisatie er bij de Tweede Kamer op aan de staatssecretaris te verzoeken alsnog de BPM-tarieven aan te passen “en daarmee de consument te ontzien.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †