Dealerrendement 0,93 procent in Q1

Autodealers hebben in het eerste kwartaal van 2021 gemiddeld een nettoresultaat van 0,93 procent gerealiseerd. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Zonder de overheidssteun in de vorm van de NOW-regeling zou het rendement slechts 0,52 procent bedragen.

Dat blijkt uit de branchebarometer van Bovag Autodealers. Bovag merkt daarbij op dat de resultaten van het eerste kwartaal dit jaar en 2020 niet zonder meer vergelijkbaar zijn. Zo werd eind maart vorig jaar de intelligente lockdown van kracht in het kader van de coronamaatregelen. Medio december 2020 werden de autodealers geconfronteerd met een harde lockdown en moesten de showrooms op slot, alvorens begin maart pas weer op afspraak te openen.

Lockdown

Mede als gevolg van de harde lockdown daalde de omzet uit de verkoop van nieuwe auto’s met meer dan 12 procent ten opzichte van Q1 2020. Omdat er geen showroombezoek mogelijk was, nam de omloopsnelheid van de voorraad af van 7,4 een jaar eerder tot 5,5 in het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal stadagen nam toe van 49 naar 67.

Fabrikanten zetten alle zeilen bij om de verkoop te stimuleren en dat resulteerde in een bonus per verkochte nieuwe auto die een kwart hoger lag en een provisie van 40 procent boven het niveau van een jaar eerder. Het aantal verkochte occasions per dealervestiging nam in het eerste kwartaal van 2021 bijna 14 procent af in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Uit de verkoopstatistieken van RDC blijkt dat autodealers meer hinder ondervonden van de harde lockdown dan universele autobedrijven en de particuliere handel; de totale occasionmarkt daalde in het eerste kwartaal met 3 procent, terwijl dealers bijna 11 procent inleverden. De brutomarge per transactie verbeterde echter en lag ruim 19 procent hoger dan een jaar eerder.

Gefactureerde uren

De branchebarometer toont nu ook de invloed van het feit dat Nederlanders minder kilometers zijn gaan rijden. De gemiddelde omzet in de werkplaats nam af met bijna 6000 euro, oftewel 2,8 procent. Ondanks dat er per vestiging 17 auto’s minder rijklaar te maken waren, is het interne werk relatief gezien op exact hetzelfde niveau gebleven als in Q1 2020, namelijk 34,6 procent. Dit duidt erop dat er veel werk naar voren is gehaald.

Het aantal gefactureerde uren per voltijds-monteur nam in het eerste kwartaal echter af met bijna 7 procent en de prognose voor heel 2021 komt daarmee op een zorgwekkend aantal van 1187 uren. De absorptieratio (de mate waarin de omzet uit aftersales de algemene kosten dekt) daalde met ruim 4 procentpunt tot 75,1 procent.

Uitdagingen

“In het eerste kwartaal hebben we – mede dankzij de NOW- gemiddeld genomen droge voeten weten te houden”, vertelt Bert de Kroon, voorzitter van Bovag Autodealers. “Maar de verschillen per merk zijn groot en een vooruitblik naar de rest van het jaar kent de nodige uitdagingen, ondanks de ogenschijnlijk positieve ontwikkelingen in het tweede kwartaal. Bovag lobbyt daarom voor handelingsperspectief voor de branche tot het einde van dit jaar in verband met de na-ijl effecten van de coronacrisis. Immers, het steunpakket van de overheid eindigt in het derde kwartaal, terwijl we kampen met leveringsproblemen door het wereldwijde chiptekort en met de effecten van minder autokilometers. De Bovag Barometer blijft daarom op ‘stormachtig‘ staan.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2893 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *