Spervuur van kritische Kamervragen over BPM

Met een spervuur van vragen aan staatssecretaris Vijlbrief uiten Kamerleden van VVD, CDA, PVV en D66 hun onvrede over de ‘second opinion’ door bureau SEO naar wijzigingen in de BPM en de gevolgen ervan voor de autokoper.

Met zinsnedes als “dit is natuurlijk niet serieus te nemen” hekelen de fracties het onderzoek naar de nieuwe emissietest WLTP. De rapportage zou inhoudelijk niet deugen (“geen universiteit in Nederland te vinden waar een student een voldoende kan krijgen voor dit werkstuk”) en bovendien overbodig zijn. Er was immers helemaal niet om gevraagd door de Kamerleden Omtzigt (CDA) en Lodders (VVD). Zij drongen in hun motie niet aan op controle van eerder TNO-onderzoek, maar om onafhankelijke toetsing van de vraag hoe budgetneutraal omzetting naar de WLTP als norm voor de bpm nu werkelijk is.

Beneden peil

De bevindingen van bureau SEO zijn volgens de Kamerleden dusdanig beneden peil (“er is werkelijk waar geen enkele informatie gecheckt of gevalideerd”) dat ze de staatssecretaris verzoeken om nieuw, “verdiepend” onderzoek. De partijen vragen zich af waarom alleen de rapportage van TNO is beoordeeld en niet die van KPMG, ingeschakeld door de autobranche zelf. Ook vragen ze staatssecretaris Vijlbrief om doorrekening van de effecten van de bpm-wijziging, te presenteren in een tabel voor benzine- en voor dieselauto’s. Uit eerdere analyse van de twintig meest verkochte auto’s bleek een verschil van min 18 tot plus 24 procent van het bpm-tarief, na omschakeling naar WLTP. “Wat zegt dit over de kans dat er voor heel de markt grote percentuele verschillen zullen plaatsvinden in het bedrag wat aan bpm betaald moet worden?”

Verjonging

Verder moet de bewindsman aangeven op welke wijze verjonging van het wagenpark schone en duurzame transport stimuleert. ‘Draagt een te hoge BMP daar dan niet aan bij’, is de vervolgvraag. De leden van de VVD-fractie vragen naar de effecten wanneer de dieseltoeslag (bij aankoop of import) wordt beperkt voor oudere en meer vervuilende diesels – en de toeslag verdwijnt voor de modernste dieselvarianten. De PVV bepleit een overzicht waaruit blijkt wat belangrijker is voor de CO2-uitstoot: gewicht of motorvermogen? Als zwaardere en krachtigere auto’s verantwoordelijk blijken voor de aanvullende bpm-opbrengsten, dan wil de PVV weten of correctie mogelijk is voor gewicht en motorvermogen. Ook vraagt de partij hoe representatief de lijst is van de twintig meest verkochte auto’s, in de second opinion van KPMG. Leden van D66 willen een overzicht van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s van de vijf grootste autofabrikanten. Ook wil ze weten of en in hoeverre autofabrikanten hebben gesjoemeld met de oude NEDC-testmethode om de CO2-uitstoot kunstmatig laag te houden?

Nieuw onderzoek

De CDA-fractie kondigt alvast aan wat ze gaat doen als de staatssecretaris niet bereid mocht zijn tot nieuw onderzoek naar de precieze bpm-verandering. Dan zullen de leden “zeer gedetailleerde vragen stellen over de onderliggende documenten en de totstandkoming van de rapporten.” Afgelopen vrijdag reageerden ook de brancheorganisaties ronduit negatief op het second opinion-onderzoek van SEO.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *