Stern verliest financieel directeur

Het beursgenoteerde Stern Groep N.V. maakt bekend dat Arthur Swijter terugtreedt als CFO.

Arthur Swijter heeft besloten andere belangen buiten Stern na te streven en treedt zodoende per heden terug als bestuurder van Stern Groep N.V. Swijter bekleedde sinds juni 2016 de functie van CFO. De raad van commissarissen en de directie van Stern bedanken in het bericht Swijter voor onder meer zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het onlangs gepresenteerde nieuwe strategische plan van Stern Groep en wensen hem veel succes bij de verdere voortzetting van zijn loopbaan.