Wettelijke garantie naar twaalf maanden

Met ingang van 27 april 2022 gaat de de zogenoemde ‘wettelijke garantie’ van zes naar twaalf maanden. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. In lijn hiermee zal ook de Bovag Garantie verlengd worden van zes naar twaalf maanden. Dat gebeurt vanwege de noodzakelijke inregeltijd op 1 juni 2022.

De verlenging van de garantietermijn heeft te maken met Europese regels rond conformiteit en geldt voor alle soorten consumentenproducten, dus ook auto’s. De Europese conformiteitsregels (‘wettelijke garantie’), schrijven voor dat een gekocht product moet doen wat je er als koper redelijkerwijs van mag verwachten. Een ondeugdelijk product is dan een product dat te kort is meegegaan bij normaal gebruik.

In de praktijk betekent dat dat de verkoper straks de eerste twaalf maanden na aankoop bij een klacht van de koper moet aantonen dat er geen sprake is van een terechte klacht. Lukt dat niet, dan zal hij het probleem op tijd en zonder enige overlast moeten oplossen voor de klant.

Bovag Garantie

In het kielzog van deze wettelijke wijziging zal ook de termijn van de Bovag Garantie verlengd worden naar twaalf maanden per 1 juni 2022. Klanten die een vervoermiddel kopen met Bovag Garantie kunnen dus twaalf maanden lang een beroep doen op die garantie, en op de bemiddeling van Bovag bij klachten.

Wat de wetswijziging precies betekent voor de automotive, leest u in de column van Maarten Brouwer, ‘Van 6 naar 12 maanden wettelijke garantie’.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3423 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.