Winst Stern daalt 13 procent

De beursgenoteerde Stern Groep heeft in het eerste halfjaar van 2018 een winst geboekt van 4,7 miljoen euro. Dat is 13,0 procent minder dan de 5,4 miljoen in het eerste halfjaar van 2017.

Een en ander maakte Stern op 21 augustus nabeurs bekend.

IFRS 15

Het lagere resultaat werd geboekt met een omzet die ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017 met 1,1 procent is afgenomen tot 587 miljoen euro netto. Daarbij is IFRS 15 toegepast, waardoor autoverkopen waarvoor een terugkoopverplichting geldt niet meer als omzet gelden, maar op de balans blijven staan. Gedurende de looptijd wordt de marge geleidelijk bij de winst opgeteld. Het effect van IFRS 15 is dat de omzet lager is en de voorraden hoger. Zonder dit effect is de netto omzet in H1 2018 met 0,6 procent gestegen ten opzichte van H1 2017.

Op koers

Ondanks de winstdaling stelt directievoorzitter Henk Kwast bij de publicatie van de halfjaarcijfers dat alles volgens plan verloopt. “Conform Fast Forward zette de groei van het wagenpark van Stern Mobility Solutions in het tweede kwartaal door, waarmee wij op koers liggen voor wat betreft de doelstelling van 20.000 voertuigen eind 2020. Het effect van de andere Fast Forward projecten komt in de financiële cijfers van dit jaar nog maar beperkt tot uitdrukking. Er wordt met man en macht gewerkt aan het verder verbeteren van onze dienstverlening en het verlagen van de bedrijfskosten door het harmoniseren en optimaliseren van processen en systemen. Naast de goede voortgang bij Stern Mobility Solutions worden vorderingen gemaakt op het gebied van de werkplaatsen, de parts en SternPoint. Vertragingen treden op bij het centrale Customer Service Center en bij digital IT. Wij zijn ervan overtuigd dat de financiële performance van Stern Groep na 2018 duidelijk zal verbeteren.”

Personeelskosten

Voor alle onderdelen van Stern geldt dat de gestegen personeelskosten de winst hebben gedrukt. Door cao-afspraken stegen de personeelskosten 2,3 procent. Doordat Stern in 2017 zes schadeherstelbedrijven verwierf namen de personeelskosten bovendien met nog eens 2,5 procent toe. Stern meldt verder dat de resultaten van met name de dealergroep mede tegenvallen door margedruk en “het zeer hoge ziekteverzuim in Q1-2018”. Als gevolg van dat laatste heeft Stern tijdelijk monteurs moeten inhuren.

Dealergroep

Stern is de grootste dealergroep van Nederland, met in 2017 een verkoop van 29.867 nieuwe (bestel)auto’s (bron: Aumacon). In het eerste halfjaar van 2018 daalde echter het marktaandeel van Stern, van 5,9 procent naar 5,4 procent. Als reden noemt Stern het feit dat veel auto’s aan leasemaatschappijen en verhuurbedrijven worden verkocht. “De afname van het marktaandeel wordt mede veroorzaakt door het terughoudend zijn bij het inschrijven op tenders voor leveringen aan grote leasemaatschappijen. Deze leveringen gaan veelal gepaard met zeer beperkte restmarges.”

Lease

Toch is het aantal leasecontracten van Stern met 8,2 procent gestegen ten opzichte van eind 2017 tot 11.927 contracten. Stern merkt daarbij op dat het aandeel diesel in de leasevloot van personenauto’s is afgenomen tot 22,5 procent per 30 juni 2018. Het totale aantal mobiliteitscontracten van Stern Mobility Solutions (Stern Lease, Stern Partners en Stern Rent samen) nam met 8,5 procent toe ten opzichte van eind 2017 tot 15.420.

Aftersales

Stern Car Services omvat het segment schadeherstel en reparatie (Stern Point) en bedrijfswageninrichting (Stern Tec). De omzet van Stern Point nam in H1 2018 met 17,9 procent toe ten opzichte van H1 2017, mede door de acquisitie van zes schadeherstelbedrijven. Het bedrijfsresultaat van Stern Car Services nam toe van 333 miljoen euro in H1 2017 tot 417 miljoen in H1 2018. Stern Point telt nu 17 vestigingen. Die in Geldrop is inmiddels gesloten. Stern streeft naar een aantal van twintig plus, met voor schadeherstel merkerkenningen op geografisch zorgvuldig gekozen vestigingen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters