10 procent meer aanrijdingen in 2016

Het aantal particuliere schadeclaims na aanrijdingen is in 2016 met 10 procent gestegen tot 625.000. In 2015 waren dat er nog 565.000. Het totale aantal verkeersclaims, inclusief aanrijdingen met vrachtwagens, nam met ruim 8 procent toe tot 905.000.

Dat blijkt uit de nieuwste Risicomonitor Verkeer van het Verbond van Verzekeraars. Het verbond roept de politiek dan ook op om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid moeten vergroten. Dit voorjaar lanceerde het verbond daarom het Verkeersveiligheidsmanifes, dat wordt omarmd door de nieuwe regering. Verkeersongevallen zorgen inmiddels voor een jaarlijkse schadelast van 14 miljard euro. Het aantal verkeersdoden steeg in 2016 verder tot 629 (621 in 2015).

Oorzaken

Het verbond noemt meerdere oorzaken van de oplopende ongevalscijfers. Door de opbloeiende economie rijden we meer, wat leidt tot meer aanrijdingen. Verzekeraars pleiten daarom voor aanpassing van de hot spots in de infrastructuur. Ook het gebruik van smartphones in het verkeer leidt tot veel ongelukken. Het Verbond wil dat ook dit aangepakt wordt, evenals ander asociaal verkeersgedrag.

Regionale verschillen

De Risicomonitor Verkeer laat opnieuw grote regionale verschillen zien. Verzekeraars krijgen uit de zuidelijke provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg de meeste particuliere verkeersclaims per 1.000 huishoudens. In Groningen en Drenthe zijn de minste aanrijdingen per 1.000 huishoudens. 20170776-verkeersmonitor-2017_deel4

Aanrijdingen met dieren

Ook het aantal aanrijdingen met dieren stijgt. Vorig jaar botsten zo’n 7800 autobestuurders tegen een hert, zwijn of ander (wild) dier. Opgeteld over de afgelopen vier jaar vinden de meeste ongevallen met dieren plaats in de provincie Gelderland (ruim 4.000), gevolgd door Brabant en Overijssel met iets meer dan 3.000 aanrijdingen. In de provincie Flevoland (bijna 900) komen ongevallen met wild beduidend minder vaak voor. 20170776-verkeersmonitor-2017_deel5

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3825 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters