‘40 procent minder schades in 2030’

Hoewel het gemiddelde schadebedrag met zo’n 15 procent zal stijgen, neemt het aantal schadegevallen tot 2030 met ruim 40 procent af.

Dat is de eerste belangrijke conclusie uit het onderzoek dat Roland Berger in opdracht van Bovag heeft gedaan naar de toekomst van schadeherstel in Nederland. Het rapport ‘Toekomstvisie schadeherstel tot 2030’ bevat alle resultaten uit het onderzoek. Dit rapport wordt woensdag 21 november tijdens een ledenbijeenkomst van Bovag gepresenteerd.

Onzekerheid

Toine Beljaars, voorzitter Bovag Schadeherstelbedrijven: “Onze branche gaat een onzekere tijd tegemoet. De inrichting van de kleinere markt wordt sterk beïnvloed door het handelen van merkorganisaties, verzekeraars, leasemaatschappijen en de overheid. Het aantal schadegevallen daalt met 4 procent per jaar en de totale marktomvang met 3 procent per jaar. Nieuwe toetreders kunnen bovendien een deel van de cosmetische reparaties naar zich toe gaan halen. De overcapaciteit in de markt zal volgens onze inventarisatie richting 2030 alleen maar verder toenemen.”

Minimale omvang

In het rapport wordt onder meer ingegaan op de oorzaken van de krimp in de markt voor schadeherstel. Ook staan er aanbevelingen in voor de minimale omvang in omzet en aantal fte’s voor een schadeherstelbedrijf om in de toekomst nog rendabel te kunnen zijn.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters