69 procent schadeherstel zonder merkerkenning

Uit onderzoek onder Bovag-schadeherstellers zou blijken dat 69 procent van de schades niet onder merkerkend schadeherstel valt. Bij dealer gelieerde bedrijven is dat 36 procent en bij onafhankelijke schadeherstellers is dat 85 procent.

Ook meldt Bovag dat uit het onderzoek zou blijken dat slechts 5 procent van de schadeherstellers denkt dat merkerkenning in de toekomst niet van belang is. Het zijn slechts enkele cijfers uit een verkennend onderzoek van Bovag onder schadeherstellers die bij Bovag Schade zijn aangesloten. De overige uitkomsten van het onderzoek worden op 26 april gepresenteerd tijdens het Bovag Schadeseminar.

Andere vragen

Andere vragen die tijdens het seminar aan de orde zullen komen zijn hoe deze percentages zich de komende tijd ontwikkelen. Wordt merkerkend herstel dominant? En zo ja, hoe snel gaat dat dan? En wat betekent dat voor de keuzes waar de schadehersteller de komende tijd voor staat? Het seminar betekent tevens de start van een groot strategie- en netwerkonderzoek naar de schadeherstelbranche in 2030. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Roland Berger. Tijdens een tweede seminar op 26 september 2018 worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2965 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters