Bovag-benchmark schadeherstel in de maak

De afdeling schadeherstel van Bovag heeft een eerste stap gemaakt naar de oprichting van een benchmark voor de aangesloten schadeherstelbedrijven.

Bij de nog jonge schadeafdeling van Bovag leeft al langer de behoefte aan vergelijkingsmateriaal, zoals Bovag dat ook heeft voor de autodealers. Die branchebarometer voorziet autodealers van allerlei branchecijfers, onder meer over verkoop, het magazijn en de werkplaats, maar ook de kosten van personeel en huisvesting.

Kostprijscalculatie

In een pilot is aan zes schadeherstelbedrijven gevraagd wat zij aan cijfers nodig hebben om tot een bepaalde kostprijs te komen. Volgens woordvoerder Tom Huyskens vertegenwoordigen die zes verschillende soorten schadeherstelbedrijven. “We hebben voor een mix van bedrijven gezorgd, zodat we ook weten waar er branchebreed behoefte aan is. Wanneer je het alleen aan dealer gelieerde schadebedrijven vraagt, krijg je toch een eenzijdig beeld.” Huyskens benadrukt dat het instrument niet de prijzen bepaalt van bepaalde reparaties en hoeveel uren daarvoor gerekend mogen worden. “Het is een tool waarmee ondernemers voor zichzelf uit kunnen rekenen wat de kostprijs van een bepaalde reparatie is en welke cijfers ze daarvoor nodig hebben.”

Uitbouwen

Het is de bedoeling dat het instrument gaandeweg wordt uitgebreid met andere cijfers. Branchemanager Frank Ruygrok: “We willen vooral niet te groot en gecompliceerd hiermee starten en direct veel cijfers opvragen bij leden, maar liever klein en gestructureerd beginnen, waarna we verder kunnen uitbouwen. We hebben bij zes bedrijven een kostprijscalculatie als uitgangspunt genomen en zien dat als een mooie opstap naar het verzamelen van meer branchecijfers te zijner tijd. Doel was om te achterhalen of de benodigde cijfers überhaupt beschikbaar waren en of deze interessant genoeg zijn voor de gewenste inzichten.” Tijdens een branchebarbecue op 12 september zal Bovag de resultaten van de pilot en de toekomstplannen nader toelichten.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3060 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters