Bovag en Focwa krijgen gezamenlijke kwaliteitsnorm

Focwa en Bovag hebben overeenstemming bereikt over een gezamenlijke kwaliteitsnorm voor de schadeherstelbranche. Daarmee komt een einde aan de situatie waarin beide brancheorganisaties ieder hun eigen kwaliteitsstandaard hanteerden.

De nieuwe, gezamenlijke kwaliteitsstandaard gaat op 1 oktober in en is twee jaar geldig. De norm is ontwikkeld in samenwerking met een college van deskundigen. Hierin hebben de vertegenwoordigers van stakeholders zitting. Focwa-directeur Femke Teeling: “Dat zijn onder andere het Verbond van Verzekeraars namens de verzekeringsmaatschappijen, VNA namens de leasemaatschappijen, de ANWB voor de consumentenvertegenwoordiging, de vereniging voor certificerende instanties NVCi, de vereniging van verfproducenten VVVF… Dus overleg op hoog niveau, om een goede afstemming met de markt te krijgen.”

Verschillen

Over de verschillen die bij de gelijkschakeling moeten worden overbrugd wil Focwa geen uitspraak doen. Teeling: “Daarbij zijn er nog te veel details die moeten worden uitgewerkt. Toch vonden we het belangrijk om nu al het signaal af te geven dat die gezamenlijke norm er komt. Belangrijkste voordeel voor de Focwa-leden is wel dat zij nu een kwaliteitsnorm krijgen die twee jaar geldig is. Dat scheelt toch weer in de auditkosten.” Bovag laat bij monde van Paul de Waal weten dat de verschillen niet zo groot zijn als wel wordt gedacht. “De beide normen waren al voor 98 procent hetzelfde. Voor Bovag-leden betekent het vooral dat de audittermijn naar twee jaar is gegaan. Dat was drie jaar.” Beide partijen hebben zich dus in ieder geval wat dit punt betreft in het midden gevonden.

Uitrol

De komende periode besteden de beide brancheorganisaties aan de verdere uitrol van de kwaliteitsnorm. Daarbij worden onder meer afspraken gemaakt over hoe de certificering ter hand wordt genomen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2954 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters