Bovag-/Focwa-norm schadeherstel van kracht

Per 1 oktober is de gezamenlijke branchenorm voor schadeherstel van kracht. De beide brancheorganisaties zijn voor één keer over hun schaduw heen gestapt en trekken voortaan samen op als het gaat om het handhaven van eenzelfde kwaliteitsnorm voor schadeherstel.

Er is een half jaar gewerkt aan de precieze invuling van de norm. Daarbij hebben beide partijen bewogen. Zo heeft Bovag de audittermijn van drie jaar teruggebracht naar twee jaar. Focwa-leden moesten zich elk jaar opnieuw certificeren, dus daar hebben de beide partijen elkaar in het midden gevonden. Tussentijds zal er een jaarlijkse inhoudelijke check plaatsvinden door de desbetreffende brancheorganisatie. Ketenbedrijven kunnen zich middels ketencertificering laten auditen.

Branchenormering schadeherstel

Vanaf 1 oktober 2018 zal de branchenormering schadeherstel de Focwa Standaard categorie 2 (totaal herstel) en het Bovag Erkend Schadeherstel vervangen. Dat hebben beide partijen afgesproken in overleg met een college van deskundigen, bestaande uit marktpartijen uit de sector. Daardoor is het een norm die breed in de sector wordt gedragen en die de kwaliteit van het vakmanschap kan borgen. De afzonderlijke normeringen voor uitdeuken zonder spuiten en Focwa Standaard categorie 1 (cosmetisch herstel) blijven bestaan. Overigens zijn er maar zo’n tien Focwa-leden die zich alleen voor categorie 1 hebben laten certificeren. Veruit het grootste deel van de leden gaat voor categorie 2.

Certificering

Voor de certificering van de branchenormering wordt gekeken naar de geldigheidsdatum van het laatst verkregen certificaat. Op basis van deze peildatum zal een schadeherstelbedrijf een self assessment moeten uitvoeren, of er moet een fysieke audit door een certificerende instelling plaatsvinden. Hierover hebben Focwa en Bovag afspraken gemaakt met drie certificerende instanties: Dekra, Kiwa en SGS.

Stichting branchenormering

Overleg over de branchenormering vindt plaats binnen de Stichting Branchenormering Schadeherstel. Namens Focwa hebben directeur Femke Teeling en bestuurslid Matthijs van Leeuwen daarin zitting. Namens Bovag zijn Toine Beljaars en Frank Ruygrok hierin vertegenwoordigd.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3970 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters