Bovag: maat houden bij loonstijging schade

De verdiencapaciteit van schadebedrijven staat onder grote druk. Terughoudendheid is daarom geboden als het gaat om stijging van de loonkosten. Die boodschap heeft Bovag de werkgeversdelegatie meegegeven die onderhandelt over een nieuwe carrosserie-cao.

Bij de branchevereniging zijn 386 herstellers voor auto- en glasschade aangesloten. Ze vallen onder de cao Carrosseriebedrijven (onderdeel van de cao Metaal en Techniek). Bovag zelf zit niet aan de gesprekstafel, wél de FWT (Federatie Werkgeversorganisaties in de Techniek). Op het eigen ledenportaal meldt Bovag dat zij de betreffende onderhandelaar op heeft gewezen dat de markt voor schadeherstel gedomineerd wordt door “een relatief beperkte groep grote opdrachtgevers, met name verzekeraars en leasemaatschappijen, die zeer scherp inkopen. De tarieven die deze grote opdrachtgevers hanteren, bieden geen ruimte voor loonkostenstijgingen.”

Enquête

In die opvatting ziet Bovag zich gesterkt door de uitkomsten van zijn  enquête, voorafgaand aan de onderhandelingen. Op de vraag of er loonruimte is, waren de meest gegeven antwoorden ‘nee” en ‘alleen als er in de cao meer flexibiliteit en dus verdiencapaciteit ingebouwd wordt’.

Aflopende cao

De bestaande cao Metaal en Techniek loopt af op 31 mei. Bovag typeert de cao als “heel breed, met een waaier aan bedrijven en bedrijfstakken en bijbehorende belangen.” Reden voor Bovag om bij de onderhandelaars specifiek aandacht te vragen voor “de unieke situatie in de schadebranche.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †