Branchenorm Focwa en Bovag autoruitschade

Bovag en Focwa hebben een gezamenlijk branchenorm vastgesteld voor ruitschadeherstelbedrijven. De norm is formeel ondergebracht in de Stichting Branchenormering Schadeherstel en wordt per 1 juni 2019 van kracht.

Hiermee ontstaat volgens de initiatiefnemers “een gelijk speelveld binnen de branche.” Ook zeggen beide brancheorganisaties over de volle breedte de uniforme kwaliteit van de werkzaamheden te borgen.

Audits

De norm is per 1 juni 2020 verplicht voor alle ruitschadeherstellers die lid zijn van Bovag en/of Focwa. Beide organisaties hanteren voortaan dezelfde werkwijze voor audits en certificering. Die ziet er als volgt uit: eens per twee jaar schouwt een onafhankelijke keuringsinstantie (zoals Kiwa of Dekra) het ruitschadeherstelbedrijf. In het tussenliggende jaar doet het bedrijf een digitale zelfevaluatie. Daardoor wordt elk jaar gecheckt of het ruitschadeherstelbedrijf werkt volgens de branchenorm. Voor autoschadeherstel is er sinds 1 oktober 2018 een gezamenlijke branchenorm.

Overgangsperiode

Een behoorlijk aantal ruitschadeherstelbedrijven voldoet al aan de kwaliteitseisen. Wie lid is van Focwa en/of Bovag maar nog niet aan de norm voldoet, heeft tot 1 juni 2020 de tijd om volledig aan de eisen te voldoen. Ruitschadeherstelbedrijven die na 1 juni 2019 lid worden van Bovag of Focwa moeten direct voldoen aan de norm.

Caravan-/camperschade

Beide brancheorganisaties werken momenteel aan een gezamenlijke norm voor herstelbedrijven op het gebied van caravan- en camperschade. Naar verwachting is deze per 1 januari 2020 beschikbaar voor de branche. Nadere informatie krijgen de leden in het komend najaar.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †