Enquête: vooral schadebedrijven vragen ADV aan

De effecten van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, beginnen voorzichtig door te dringen tot de werkplaatsen. Met name in de aanvragen voor arbeidsduurverkorting (ADV) zijn de gevolgen merkbaar. Dat blijkt uit een enquête onder lezers van Aftersales Magazine.

De reacties laten zich uitsplitsen in vier soorten bedrijven. De bulk, 60 procent, betreft het onafhankelijk autobedrijf. Bijna negen van de tien universelen hebben geen arbeidsduurverkorting aangevraagd en het aantal werknemers dat ziek thuis zit is beperkt tot tien procent. 30 procent van de reacties komt uit dealerland. Daar vroegen drie van de tien bedrijven ADV aan. Een derde heeft personeel ziek thuis. Van de reagerende merkspecialisten vroeg 17 procent ADV aan, een vergelijkbaar percentage kampt met één of meer werknemers die ziek thuis zijn. Bij schadebedrijven ligt het aandeel ADV-aanvragen hoog: 40 procent. 20 procent kampt met ziekte onder het personeel.

Bedrijfsgrootte

Voor een goed vergelijk hebben we niet alleen naar de bedrijfstypen gevraagd, maar ook naar de grootte ervan. Bij universele bedrijven is er geen zichtbaar verband tussen de vraag naar ADV en de bedrijfsomvang. Bij dealers zien we dat 70 procent van de reacties komt van bedrijven met negen mensen personeel of meer. Van die groep heeft 30 procent ADV aangevraagd. Van de schadebedrijven met negen mensen of meer vroeg liefst de helft ADV aan.

Werkplaatsbezetting

De effecten op de werkplaatsbezetting zijn volgens de reacties op onze enquête wisselend. Van de onafhankelijke autobedrijven geeft bijna de helft aan minder doorgangen te zien, terwijl een even grote groep juist geen effect bespeurt. 4 procent kreeg juist meer werk.

In dealerland liggen de cijfers verder uiteen. Een op drie ziet een vergelijkbaar werkaanbod, bijna twee derde juist minder. Net als bij de onafhankelijken is ook hier bijna 4 procent getuige van extra werkaanbod in de werkplaats. Van de schadebedrijven geeft niemand aan meer werk te hebben. De splitsing tussen een gelijkwaardig werkaanbod en minder werk ligt hier fiftyfifty.

Onderdelendistributie

Opvallend is dat de vier groepen anders reageren als het gaat om de onderdelendistributie. Het onafhankelijk autobedrijf zegt in drie kwart van de reacties geen verschil te kunnen merken als het gaat om de bezorgfrequentie of de beschikbaarheid. Voorwaar een compliment aan het functioneren van de nationale grossiers. Van de merkspecialisten zegt bijna 60 procent geen verschil te bemerken. Op dealerniveau ligt dat wat lager, maar nog wel boven de helft. Als er al verandering merkbaar is bij genoemde groepen dan is dat vooral in bezorgfrequentie en niet in beschikbaarheid. Opnieuw, een knappe prestatie van de betrokken leveranciers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.