FNV roept stakingsdag uit

Leden van FNV Metaal zullen op vrijdag 28 juni op verschillende plaatsen in Nederland het werk neerleggen als gevolg van het vastlopen van het cao-overleg voor de sector metaal & techniek. Binnen de automotive vallen schadeherstelbedrijven, carrosseriebouwers en specialisten onder deze cao. Het betreft in totaal 15.000 werknemers.

Het cao-overleg liep op 6 juni vast toen vakbonden het eindbod van de werkgevers in de kleinmetaal verwierpen. FNV stelde vervolgens een ultimatum. Werkgevers konden tot 17 juni tegemoet komen aan de eisen van de vakbonden. Daar is geen gehoor aan gegeven.

Looneis

Met name op het gebied van loonstijging lopen de meningen tussen werkgevers en werknemers nogal uiteen. Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal en eerste onderhandelaar namens de werknemers: “Hogere lonen komen er niet vanzelf. Opnieuw moeten we staken voor fatsoenlijke loonsverhogingen in de metaal. De werkgevers in de metaal en techniek hebben een grote kans laten lopen door niet op het ultimatum in te gaan. Daarom moeten de metaalwerkers helaas toch weer de straat op. Voor een goed loon, een generatiepact om het werk vol te houden en voor een aantrekkelijke sector.”

Ultimatum

Ook CNV Vakmensen heeft de werkgevers een ultimatum gesteld, maar dit loopt pas af op 20 juni om 19.00 uur. Onderhandelaar Marco Hietkamp: “Wij geven de werkgevers iets meer ruimte. Tot nu toe hebben zij nog niet gereageerd. Wanneer dat vanavond nog niet gebeurd is, hebben wij het uiterste gedaan om tot een nieuwe cao te komen en rest ons niets anders dan gezamenlijk, met FNV, 28 juni te gaan staken.” Volgens Marco Hietkamp is de organisatiegraad in de kleinmetaal met 18 procent “redelijk hoog”. De kans dat schadeherstelbedrijven of carrosseriebedrijven door de staking getroffen worden is dan ook zeker aanwezig.

Generatiepact

Hoewel veel aandacht bij cao-onderhandelingen uitgaat naar de looneis, benadrukt Marco Hietkamp dat dit niet het enige punt is waar het de vakbond om draait in deze onderhandelingen. “Het tweede punt is dat ook wij een generatiepact willen sluiten voor werknemers vanaf 60 jaar. Het derde punt is de pensioenregeling. Volgend jaar komt de VPL-premie vrij te vallen. Wij willen dat geld gebruiken voor een verbetering van de basispensioenregeling, om te voorkomen dat het geld verdwijnt in de zakken van de werkgevers.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3055 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters