Focwa blij met subsidie praktijkleren 2019

“Blij maar kritisch” – zo reageert Focwa op berichtgeving vanuit politiek Den Haag dat het kabinet de subsidieregeling praktijkleren wil voortzetten in 2019.

In een brief aan de Tweede Kamer bevestigt minister Van Engelshoven dat ze ervoor kiest om de subsidieregeling praktijkleren voort te zetten in 2019. Gezien de nog lopende besluitvorming over de begroting 2019 zal echter pas op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) blijken hoe de exacte invulling wordt. En dat is laat, vindt Focwa. Zeker bij de start van een nieuw schooljaar wordt het geduld van ondernemende schadeherstellers extra op de proef gesteld.”

Besluitvorming

Peter Brussel, voorzitter Focwa: “We zijn blij met het signaal, maar blijven toch kritisch. We roepen vooral op tot een snellere besluitvorming. Want bij de start van het schooljaar zal nog niet duidelijk zijn hoe de regeling zal worden ingevuld en/of aangepast. Dat schept onnodig onzekerheid bij bedrijven, scholen, ouders en leerlingen.” Los van de verdere planning is de branchevereniging positief gestemd door de principiële uitspraak van het kabinet om de regeling voort te zetten. Praktijkleren (BBL) biedt immers jongeren de kans om zich een vak eigen te maken. Deze vorm past perfect bij de manier waarop jongeren het vak aangeleerd krijgen, zegt Focwa: niet op de schoolbanken, maar met de voeten in de werkplaats en de spuitcabine.

Subsidieregeling

In haar brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat tachtig procent van de BBL-deelnemers werkzaam blijft bij de werkgever die hem zo’n plek aanbood. Volgens Focwa is dit het perfecte argument voor het in stand houden en zelfs versterken van de subsidieregeling. Begin deze maand leek een bezuiniging van zeven miljoen euro nog reëel.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †