Focwa gaat dialoog aan met stakeholders

Tijdens een reeks bijeenkomsten in kleine kring legt Focwa dit voorjaar zijn oor te luister bij de verschillende stakeholders. Doel is tijdens informele, kleinschalige sessies oplossingen te benoemen voor komende uitdagingen.

Het gaat om een zes- à zevental gespreksrondes. Die moeten (nog) meer duidelijkheid creëren over wat er speelt in de markt. De agenda wordt afgestemd met stakeholders zoals ketenpartners, dealerholdings, de opdrachtgevers, LiTe-, IOS- en truckschadebedrijven.

Gastsprekers

Waar mogelijk en gewenst schuiven gastsprekers aan. Zo kan een debat in de diepte worden gevoerd over actuele dossiers. Denk dan aan complexe/cosmetische schade, de ontwikkelingen met betrekking tot merkerkend herstel en de Focwa Standaard. De bijeenkomsten staan los van het Focwa-congres. Afhankelijk van de thematiek en de deelnemers vinden de dialoogbijeenkomsten plaats bij het hoofdkantoor van Focwa zelf (foto) of op locatie. De datum van de eerste praatsessie is nog niet bepaald, maar zal volgens en woordvoerder waarschijnlijk eind mei, begin juni zijn.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †