Focwa: ‘Samenwerking Bovag ja, samengaan neen’

“Onze leden hechten veel waarde aan de zelfstandigheid van onze brancheorganisatie. Maar samenwerking op tal van terreinen met verschillende partijen, waaronder Bovag, is natuurlijk goed denkbaar”, zo reageert ad-interim voorzitter Denis Maessen op de plannen van Bovag om wellicht een nieuwe schadeafdeling op te richten.

“Het is natuurlijk hun goed recht om het portfolio van hun dienstenpakket voortdurend kritisch te blijven onderzoeken. Onze achterban vindt de zelfstandigheid van Focwa heel belangrijk, omdat de branchevereniging zich dan optimaal kan focussen op de specifieke vraagstukken van de schadesector.”

Volgens de ad-interim voorzitter hebben de voorgenomen plannen van Bovag dan ook geen invloed op het reeds ingezette herprofileringsproces van Focwa. Op basis van ledenraadplegingen zou de koers eind juni duidelijk moeten zijn, zodat vanaf juli daadwerkelijk aan het vernieuwde Focwa kan worden gebouwd.

Bovag

Het is overigens niet de eerste keer dat Bovag de mogelijkheden onderzoekt voor een eigen schadetak. “Vijf jaar geleden hebben we ook eens aan het opzetten van een schadeafdeling gedacht”, aldus woordvoeder Paul de Waal. “Nu is er weer die wens onder onze leden. We onderzoeken de mogelijkheden en gaan vooralsnog uit van eigen kracht maar een samenwerking met Focwa sluiten wij niet uit. Een fusie wel.”

Ivonne Vermeulen

Eindredacteur Aftersales Magazine. Ivonne heeft een rijke bagage waarin journalistieke waarden en kennis van de autobranche bijeenkomen. Dankzij haar rol binnen Focwa's Carrosserie beschikt zij bovendien over een indrukwekkend netwerk in de schadeherstelbranche.

Van Ivonne Vermeulen zijn er nog 343 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Ivonne Vermeulen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.