Focwa start steunpunt voor merkerkenning

Focwa heeft een zogenoemd Steunpunt merkerkenningen geopend. Hier verzamelt de brancheorganisatie de problemen waar leden tegenaan lopen bij het behalen van een merkerkenning. Ook kunnen zij hier terecht met hun al dan niet technische vragen over merkerkenning.

automerkenHet steunpunt is het resultaat van een uitgebreide consultatieronde onder leden. Focwa-directeur Femke Teeling: “We zijn de afgelopen tijd uitgebreid met onze leden in gesprek gegaan over merkerkenning. Daaruit bleek dat er vooral veel vragen leven: wat houdt merkerkenning in, op welke merken moet ik mij richten, hoe moet ik dat aanpakken? We hebben daarvoor veel leden bezocht. Er zijn ook Focwa cafés aan gewijd. Op basis van al die gesprekken hebben we nu het steunpunt opgericht, waar we alle informatie bundelen en die onze positie als brancheorganisatie duidelijk maakt.”

Focwa Standaard

Focwa stelt zich op het standpunt dat alle bedrijven die zijn gecertificeerd voor de Focwa Standaard beschikken over de juiste materialen, kennis en equipment om alle merken auto’s kwalitatief en veilig te kunnen herstellen. De brancheorganisatie erkent wel dat voor sommige merken aanvullende kennis en vaardigheden moeten worden verworven. Deze moeten echter wel vrij toegankelijk zijn voor de schadeherstellers.

Afschermen

Daar wringt echter de schoen. Sommige merken stellen hun netwerk nu eenmaal niet open voor iedereen. Er zijn merken die in een bepaald gebied al een schadeherstelvestiging hebben en daar geen tweede vestiging naast wil hebben. Merkerkenning voor dat merk in dat gebied is voor die universele schadehersteller dan niet vrij toegankelijk. Femke Teeling: “Focwa is één van de marktpartijen. Als een merk ervoor kiest om schadeherstel binnen het dealernetwerk te laten verrichten, dan stelt Focwa zich de vraag of we daar niets aan kunnen doen. Dat is denk ik ook de taak van een brancheorganisatie, in gesprek met andere marktpartijen laten merken wat er leeft bij onze leden. Die zullen individueel immers niet zo makkelijk naar een importeur stappen, maar ze kunnen hun vragen wel bij ons neerleggen.” “Ik wil daar overigens wel duidelijk bij zeggen dat wij als Focwa niet voor of tegen merkerkenning zijn. We staan neutraal in die discussie, maar we luisteren wel goed naar de vragen en problemen van onze leden en proberen hun belangen zo goed mogelijk te dienen.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2965 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters