Focwa wil aandacht voor gevaarlijke stoffen

Op Prinsjesdag maakte de regering bekend elk jaar 50 miljoen euro extra vrij te maken voor handhaving van de Inspectie SZW. Brancheorganisatie Focwa wil dat een deel van dat geld wordt besteed aan beleid met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen.

gevaarlijke-stoffenIn het regeerakkoord van het huidige kabinet was de extra uitgave voor SZW al overeengekomen. Het merendeel van dat geld zal gaan naar de handhaving van eerlijk werken. Bestrijding van schijnconstructies is daar onderdeel van. Ook het aanstellen van extra medewerkers zal een deel van het extra budget opsouperen.

Gevaarlijke stoffen

In een brief aan haar leden wijst Focwa op het belang van een juiste omgang met gevaarlijke stoffen: “Wij zijn van mening dat ook juist meer middelen moeten worden ingezet voor beleid ten aanzien van gevaarlijke stoffen waaronder kennisdeling, deskundigheidsbevordering en adequate toezicht en handhaving gericht op het voorkomen van problemen.” Zelf organiseert Focwa op woensdag 17 oktober voor haar leden een bijeenkomst in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rond gevaarlijke stoffen.

Praktijkleren

Ook ten aanzien van de subisidie voor praktijkleren blijft Focwa kritisch. De brancheorganisatie is verheugd dat de voorgenomen korting op de subsidie voor praktijkleren is teruggedraaid. Aan de andere kant is Focwa teleurgesteld dat er in de Miljoenennota over het voortbestaan van de regeling niet wordt gerept. “We zullen op dat punt de trom blijven roeren”, laat Focwa desgevraagd weten.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters