Kwaliteitsnorm prioriteit 1 Bovag-ruitherstel

De komst van een Bovag-afdeling voor ruitschadeherstelbedrijven is deze week een stap dichterbij gekomen. Circa tachtig belangstellenden kwamen af op de informatiebijeenkomst die de brancheorganisatie in eigen huis belegde.

Afgesproken is dat de komende twee, drie weken partijen die daadwerkelijk verder willen met Bovag zich aanmelden. Prioriteit nummer één: in gezamenlijk overleg toewerken naar een eigen norm voor ruitherstel. In de markt – lees: bij opdrachtgevers en uitvoerende partijen – is de meeste behoefte aan duidelijkheid over kwaliteits- en andere criteria.

Informele sessies

De bijeenkomst in het Bovaghuis trok overwegend onafhankelijke autoruitherstellers, hoewel ook ketens als Autoglaz en Glasgarage  aanwezig waren. Na een presentatie van de diensten die Bovag c.q. de afdeling Ruitschadeherstelbedrijven in huis heeft, kwam de hamvraag ter sprake: welke behoeften leven er bij de herstellers zelf? Die vraag kwam aan bod tijdens informele, over kleine groepjes verdeelde gesprekssessies onder leiding van een ‘Bovag-tafelheer’. “We zoeken nadrukkelijk de dialoog in dit dossier”, zegt woordvoerder Paul de Waal. “Zo’n nieuwe afdeling optuigen, inclusief een kwaliteitsnorm, moet gebeuren in gezamenlijkheid.”

Vervolgstap

Medio oktober kan, afhankelijk van de respons, de vervolgstap worden gezet. Dát er een eigen afdeling komt bij Bovag lijkt na de drukbezochte bijeenkomst van afgelopen woensdag vast te staan. Bij veel ‘vrije’ ruitherstellers bestaat ongenoegen over de als ‘dominant’ ervaren positie van de glasketens bij de Focwa-vakgroep Autoruitherstel. Alleen al de drie labels van Belron vormen er ruim drie kwart van het totaal aantal leden. Overigens is 1 november a.s. de datum waarop voor Focwa-leden het nieuwe lidmaatschapsjaar begint.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †