Mislukte motorrevisie Ferrari kost DAS 45 mille

Een slepende procedure van een Ferrari-eigenaar tegen zijn rechtsbijstandsverzekeraar DAS is geëindigd in het voordeel van de eiser. De rechtbank Amsterdam veroordeelde DAS vorige maand tot het betalen van de revisiekosten: dertig mille.

Ook een deel van de juridische procedures tegen het gewraakte restauratiebedrijf komt op het conto van DAS. In totaal gaat het om een bedrag van 45 mille, blijkt uit een reconstructie door verzekeringsvakblad AM:Web.

Oliefilters

De zaak begint in 2006, wanneer een inwoner van Enschede de motor van zijn Ferrari Daytona voor revisie overdraagt aan een naburige Porsche-dealer. Ruim vijf jaar later, onduidelijk is waarom dan pas, is de klus geklaard. Enkele maanden later mailt de eigenaar echter dat de reparatie niet goed is doorgevoerd. Er zouden onder meer twee oliefilters en de ontsteking ontbreken. Ook het door DAS ingeschakelde expertisebedrijf CED constateert gebrekkig werk aan het blok. Zo zijn oude onderdelen hergebruikt terwijl vervanging nodig was. Eigenlijk zou de renovatie opnieuw moeten plaatsvinden – en dan wél goed – maar het betreffende autobedrijf weigert dat. De bevindingen zijn voor DAS mede grond voor een procedure tegen de Porsche-dealer, begin 2013.

Hoger beroep

De rechtbank wijst de eis om schadevergoeding echter in twee procedures af – regulier én in hoger beroep. De eigenaar zou niet tijdig zijn klachten hebben geuit over de slecht gereviseerde motor. Dat is volgens de Ferrari-bezitter echter niet zijn fout maar die van zijn rechtsbijstandsverzekeraar, reden voor hem om zijn pijlen vanaf nu tegen DAS te richten. Ook de rechtbank Amsterdam vindt de late termijn waarin de Porsche-dealer werd aangeschreven een “beroepsfout” van DAS. De juridisch dienstverlener schreef de in gebreke gebleven restaurateur immers pas in januari 2013 aan over een rapportage die eind juli 2012 al was afgerond. Door die trage afwikkeling is de verzekeraar volgens de rechter tekortgeschoten in zijn verplichtingen jegens de eiser.

Juridische kosten

DAS moet nu de offerte van dertig mille, basis voor de uiteindelijke revisie, vergoeden. Daar komt de wettelijke rente bovenop. Ook moet DAS iets meer dan vijftien mille betalen van de 24.000 euro aan juridische kosten die de voertuigeigenaar heeft gemaakt tegen de Porsche-dealer.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †