‘Perspectief 2021’ carrosseriebranche

Onder de noemer Perspectief 2021 gaan acht werkgevers, afkomstig uit de sectoren schadeherstel en carrosseriebouw, samen met Focwa RAICarrosserieNL, VOC en OOC, de nabije toekomst van de branche in beeld brengen.

sprake. Denk aan vergrijzing en ontgroening (gebrek aan voldoende vakmensen), technologische ontwikkelingen, robotisering, nieuwe materialen, gereedschappen en apparatuur. “Bedrijven die ook in de toekomst hun positie willen handhaven, moeten zich op die verandering voorbereiden”, stellen de initiatiefnemers.

Scenario’s

Een eerste, inventariserende bijeenkomst vond onlangs plaats in Nieuwegein. Ze vormde de start van het project. Er kwamen diverse scenario’s en onderwerpen aan bod, zoals de toenemende aandacht voor duurzaamheid, data-analyse, nieuwe transportoplossingen, de zelfrijdende auto, de groeiende invloed van schadesturing en de scheiding van werkzaamheden (complex, cosmetisch, specialistisch of allround).

Praktisch plan

Op 30 mei vindt een tweede Perspectief 2021-bijeenkomst plaats. Dan werken de werkgevers de mogelijke scenario’s verder uit. De derde sessie (20 juni) staat in het teken van een praktisch plan van aanpak op voor de eigen organisatie. Daarmee gaan de deelnemende bedrijven gedurende drie maanden zelf aan de slag, waarna ze in de vierde sessie (25 september) hun bevindingen uitwisselen. Alle uitgewisselde kennis en ervaringen worden gedeeld met andere werkgevers in de branche. Op een nog te bepalen datum in de tweede helft van dit jaar komt er een brede conferentie over het onderwerp.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †