Schadeherstelketens passen zich aan

De schadeherstelsector heeft de gevolgen van de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus duidelijk gemerkt. Je zou denken dat met name de ketens, die vaak in belangrijke mate afhankelijk zijn van door leasemaatschappijen of verzekeraars gestuurd werk, een terugval zouden krijgen, omdat leaseauto’s ineens massaal stil kwamen te staan, maar dat ligt genuanceerder.

Diverse schadeherstelketens melden minder schades. Directeur Nico Stolk van ABS Autoherstel: “Minder gereden kilometers betekent automatisch minder kans op schade. Wij hebben er dus zeker last van.”

Ook A.A.S. kreeg te maken met een terugval in schadeaanbod, al was die minder dan vooraf werd gevreesd. Directeur Nicole Spenkelink: “In de eerste weken berekenden we 50 tot 60 procent terugval. Desalniettemin zijn, na de opdroging van de werkvoorraad in april, ook mei en juni een stuk minder dan vorig jaar. Cumulatief doen we nu een voorspelling voor 2020 van 15 procent minder omzet ten opzichte van 2019.”

Bij ASN is er wel een dip geweest in de omzet vanaf maart, maar die is daarna weer gestegen. Algemeen directeur Peter Hubregtse: “Wij hebben geen specifieke informatie over de particuliere markt. Die valt buiten de scope van de franchiseformule. De omzet in 2020 ligt bij ASN beduidend boven 2019, met uitzondering van de maand mei. Dit laatste heeft voornamelijk te maken met het feit dat Hemelvaart en Pinksteren dit jaar eerder vielen, met minder werkdagen tot gevolg.”

Verschillen

Binnen de schadeherstelketens raakt de coronacrisis niet elk bedrijf even hard, merkt Guus van Dreven, algemeen directeur van de Autoschade Herstel Groep (AHG): “Hoezeer de crisis de bedrijven raakt, is afhankelijk van je klantportfolio. Gelukkig hebben onze opdrachtgevers het schadeherstel gewoon door laten gaan. Het beeld dat Focwa schetste, van slecht gevulde orderportefeuilles en zorgen om de financiële positie, klopt globaal wel, al zien wij duidelijk verschillen in de regio’s.”
Ook bij A.A.S. is er geen algeheel beeld te vormen, zelfs niet per regio. Nicole Spenkelink: “Er zijn bedrijven die nauwelijks terugval hebben ervaren, maar er zijn er ook die 40 procent minder werkaanbod hadden gedurende de afgelopen weken.”

“De verschillen tussen vestigingen zijn behoorlijk groot”, ziet ook Peter Hubregtse. “Met name vestigingen die werken voor autoverhuurmaatschappijen scoren minder goed, omdat dit segment erg hard is getroffen. Daarnaast zien we gemiddeld lagere omzetten in Noord- en Oost-Nederland. Wij hadden verwacht dat met name vestigingen in de zogeheten ‘corona-regio’s’ hard getroffen zouden worden, maar dat zien we in de praktijk niet.”

ASN heeft geen cijfers over de financiële situatie van vestigingen, maar benchmarkt eens per jaar de vestigingen over het voorgaande kalenderjaar.

Ledenservice

Natuurlijk zoeken echte ondernemers in eerste instantie zelf naar oplossingen, maar verwachten zij in onzekere tijden ook steun van hun brancheorganisaties en andere verbanden waar ze bij aangesloten zijn. Die kunnen bovendien juist in die situaties hun meerwaarde bewijzen. Nico Stolk: “Onze ondernemers hebben snel geschakeld en daar waar mogelijk hun kosten gereduceerd. Wij hebben de bedrijven onder andere ondersteund om ze zo snel mogelijk coronaproof te laten werken met de inzet van de benodigde hulpmiddelen. Communicatie naar onze klanten was enorm belangrijk en daar hebben we veel tijd in gestoken. Ook is het delen van kennis binnen het netwerk in deze onzekere tijd erg belangrijk. Iedereen moet beslissingen nemen en keuzes maken. Dan is het goed om te weten hoe je collega’s dat doen en welke afwegingen zij hebben gemaakt.”

Ook bij AHG werd in maart direct de stormbal gehesen. Guus van Dreven: “Wij hebben onmiddellijk opgeschaald in communicatie en financiële, fiscale en juridische adviezen uitgebracht. Ons intranet werd dan ook druk bezocht. We hebben financiële ondersteuning aangeboden voor de AHG-ondernemers. Ook hebben we alle leveranciers collectief benaderd, waarvan een aantal spontaan met ons heeft meegedacht. Betalingen en bonusuitkeringen werden naar voren gehaald, juristen kosteloos voor de franchisenemers beschikbaar gesteld… Ook is er door de ondernemers zeer actief alternatief werk aangeboord. Wij als keten hebben online een aantal landelijke campagnes zeer gericht op diverse doelgroepen gerealiseerd met zichtbaar resultaat. Ik wil daarbij ook de waardering uitspreken voor een landelijke opdrachtgever, die zelf wel weet wie ik bedoel, die ondanks de coronacrisis gewoon van start is gegaan met de sturing van schade.”

‘Er zijn bedrijven die nauwelijks terugval hebben ervaren, maar er zijn er ook die 40 procent minder werkaanbod hadden.’

Net als bij AHG werden ook bij A.A.S. versneld bonussen uitgekeerd. Als ledenservice verzamelde de coöperatieve schadeherstelketen daarnaast al het relevante nieuws rondom steunmaatregelen voor ondernemers in speciale coronanieuwsbrieven. Nicole Spenkelink: “We hebben een crisisplan opgesteld en gedeeld met de ondernemers tijdens een ingelaste digitale algemene ledenvergadering, waar alle ondernemers hebben ingebeld. Dit crisisplan bestaat uit de directe maatregelen die we nemen, maar ook hoe we op de middellange en langere termijn ons herstel zien. We hebben veelvuldig contact met alle marktpartijen en wekelijkse belrondes met onze leden gehad. Nu pakken we de bezoeken weer op. Kort op de bal zitten levert veel input. Financiële scenario’s worden doorberekend en bijgestuurd op basis van deze input.”

ASN zag juist weinig hulpvragen van leden binnenkomen. Peter Hubregtse: “Omdat het aanbod van gestuurd werk hoger ligt dan vorig jaar, krijgen we vrij weinig vragen op dat vlak. Er zijn wel veel vragen over prognoses en mogelijke effecten van de coronacrisis op langere termijn. Dit is voor ons lastig in te schatten, omdat het afhankelijk is van vele factoren. Wij gingen tot voor kort uit van een omzetdaling van circa 12 procent ten opzichte van vorig jaar, maar de laatste resultaten stemmen ons positiever. Uiteraard is dit vooral afhankelijk van de ontwikkeling van het virus en of er bijvoorbeeld wel of geen tweede golf komt, en natuurlijk de economische ontwikkelingen in de tweede helft van het jaar.”

Toekomstperspectieven

De verwachte omzetdaling bij A.A.S. is vergelijkbaar met die van ASN. Nicole Spenkelink: “Al onze ondernemers zijn voor een groot deel afhankelijk van de zakelijke markt, naast een stuk lokaal werk. Juist door die mix hopen we dit jaar met 15 procent minder te eindigen en niet richting de eerder gedane voorspellingen.”

De vraag naar wat de toekomst brengt heeft ABS ertoe aangezet om bepaalde veranderingen eerder dan gepland door te voeren. Nico Stolk: “We zijn juist nu met het VOC de nieuwe ABS frontoffice pro-opleiding gestart. Juist nu is het belangrijk om te investeren in de kennis en kunde van onze medewerkers. We zijn versneld de foto- en video-intake aan het testen en uitrollen. Een prachtige ontwikkeling waarbij we de klant een rit naar de schadehersteller besparen. Kortom: de crisis brengt zeker financiële zorgen, maar levert ook procesmatig versnelde oplossingen op.”
AHG maakt melding van “nieuwe en slimme projecten” die nu weer van de grond komen en van voorbereidingen die getroffen worden om straks de recessie te kunnen doorstaan. A.A.S. doet iets vergelijkbaars door met “verschillende proposities” te komen die moeten zorgen voor een extra toeloop naar de aangesloten bedrijven.

Gesteund door een alweer aantrekkende automobiliteit zitten de schadeherstelketens dus niet bij de pakken neer, al is er ook realiteitszin over de schadeherstelmarkt. Nico Stolk: “Voor de toekomst verwacht ik een positieve trend in de zomermaanden, mede vanwege de vele thuisblijvende vakantievierders. In het najaar zullen we moeten schakelen op een schadeaanbod dat lager zal zijn dan voorgaande jaren. Daar zullen wij ons op voorbereiden.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2381 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *