Van Doornspeek weg bij VOC

Yolande van Doornspeek, vanaf 1 januari 2018 directeur van opleidingsinstituut VOC, vertrekt bij VOC. Daarmee komt een einde aan een lastige en onrustige periode voor VOC en Yolande van Doornspeek.

In een korte verklaring op de website van VOC wordt ingegaan op de berichtgeving over de positie van Van Doornspeek bij VOC: “In de media zijn helaas enkele eenzijdige artikelen verschenen waarmee mogelijk schade is toegebracht aan de reputatie van mevrouw Van Doornspeek. De Raad van Toezicht en het College van VOC betreuren deze berichtgeving. Het bestuur en de Raad van Toezicht van VOC nemen nadrukkelijk afstand van de inhoud van alle berichtgeving in dit kader. De Raad van Toezicht van VOC hecht er veel waarde aan om te benadrukken dat mevrouw Van Doornspeek correct en te goeder trouw heeft gehandeld.”

De Raad van Toezicht bedankt Van Doornspeek “voor haar inspanningen om VOC in moeilijke tijden op koers te houden”.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2636 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Avatar

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *