Innovatie en de relatie autofabrikant-dealer

De automotive industrie worstelt met de noodzaak van zowel kostenreductie als differentiatie en weet deze niet in balans te krijgen. In de automobiele keten bestaat traditioneel een verschil in definitie tussen de autofabrikanten en de dealers. Waar de eerste focust op aantallen nieuwe auto’s en de verkoop van onderdelen, denkt de tweede aan nieuwe en gebruikte auto’s, aftersales en service. In de managementliteratuur bekend als product leadership en dat alleen is niet genoeg.

Verder lezen