bekeken: 391 x
Waardeer dit artikel:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3,00)

Vijftig opties voor mobiliteitsbeleid

DOMEIN: Algemeen

Geplaatst op: 30 juni 2020, 14:29

Leestijd: < 1 minuut

Het bevorderen van mobiliteit vraagt om politieke keuzes. Om die beslissingen op een verantwoorde manier te kunnen maken publiceren het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving het gezamenlijke rapport ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid 2020’.

De studie hanteert 2030 als stip op de horizon, “een termijn waarop de meeste maatregelen gerealiseerd kunnen zijn” en beschrijft ongeveer vijftig beleidsopties en de verwachte effecten op bereikbaarheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. Ze betreffen niet alleen het wegverkeer, maar ook openbaar vervoer, de fiets, goederenvervoer per spoor, binnenvaart en de weg, luchtvaart en ruimtelijke maatregelen. De keuze voor de ene of de andere optie is een politieke keuze.

Bereikbaarheid

Zo kan bereikbaarheid worden bevorderd door te investeren in weginfrastructuur, in het spoor, in light-railverbindingen, in busverbindingen en in de fiets. Ook kan worden ingezet op het bundelen van wonen en werken, waardoor meer banen binnen hetzelfde budget, tijd en moeite bereikbaar worden. Bovendien kunnen prijsprikkels ertoe leiden dat minder mensen in de spits gaan reizen.

Verkeersveiligheid, zorgen om het klimaat en het tegengaan van de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden zijn andere punten waarvoor het rapport beleidsopties verkent. Verkeersveiligheid is vooral gebaat bij een veiliger infrastructuur, gecombineerd met maatregelen gericht op gedrag, zoals het verplichten van een fietshelm voor kinderen en berijders van elektrische fietsen.

De uitstoot van broeikasgassen kan met name worden bevorderd door de transitie naar elektrisch rijden. Die fiscaal stimuleren is echter een kostbare zaak voor de overheid. De omvang van automobiliteit beperken vraagt om een bredere afweging. En de uitstoot beperken is het meest effectief door adoptie van nieuwe technologie.

Lange termijn

De studie naar mobiliteit is gestart voordat de coronacrisis uitbrak. Het is mogelijk dat de crisis een blijvende invloed op onze mobiliteit uitoefent. Omdat de studie vooral gericht is op de lange termijn, blijven de analyses relevant, zo oordelen de planbureaus.

Verkoop je voorraad via het…LKQ België gaat…
REACTIES

Schrijf een reactie of commentaar

Meest recente nieuws top 5

Meest gelezen afgelopen maand

Laatste reacties