4,3% loon per jaar erbij voor tankstation en carwash

Werkgevers en vakbonden zijn op 13 januari een principeakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao voor de circa 1000 bedrijven en 17.000 werkenemers in de tankstations en autowasbedrijven.

De oude cao liep op 31 december jl. af. De nieuwe cao geldt voor twee jaar en gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2022. Belangrijkste resultaat van de onderhandelingen is een loonsverhoging van 90 euro per 1 februari 2022 en nog eens 90 euro per 1 maart 2023. Murat Sekercan, bestuurder FNV Metaal: “Dit betekent gemiddeld een loonstijging van 4,3% per jaar. Het gemiddelde loon ligt vrij laag in deze sector. Deze loonsverhoging was daarom echt broodnodig. Hiermee kunnen mensen hun rekeningen weer betalen.”

Generatiepact

Ook is een generatiepact afgesloten voor werknemers vanaf 60 jaar, ook wel de 80-90-100%-regeling genoemd: werknemers vanaf 60 jaar kunnen daarmee 80 procent gaan werken voor 90 procent van het loon, met behoud van de volledige pensioenopbouw.

Een ander belangrijk onderhandelingsresultaat is de afspraak dat gepraat wordt over een update van de cao om de branche aantrekkelijker te maken voor werknemers. De tankstations en autowasbedrijven kampen immers met een groot tekort aan personeel. Sekercan: “Dan moet je denken aan afspraken over actualisering van het functiegebouw, reiskostenvergoeding, duurzame inzetbaarheid en de wachtdag bij ziekte bijvoorbeeld.”

Ook wordt in de komende cao-periode in het kader van de zwaarwerkregeling gekeken op welke manier het mogelijk is om drie jaar voor het ingaan van de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken. Onder de nieuwe cao is het in ieder geval al mogelijk om per kalenderjaar een duurzame-inzetbaarheidsdag op te nemen. Die dag kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor opleiding, loopbaanontwikkeling of gezondheid.

Werkgeversorganisaties en vakbonden leggen het principeakkoord nu voor aan hun achterban.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3970 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *