APK Prestatiemeter: Blauwdruk van de apk-markt

Als afgeleide van de apk-wijziging voegde VWE een extra dienst toe aan het apk-pakket: de APK Prestatiemeter. Dit maandelijkse rapport beantwoordt aan de sterke vraag van klanten naar meer transparantie. Hoe scoor ik met mijn keuringen ten opzichte van concullega’s in de zes meest relevante nabije postcodegebieden?

Autobedrijf X heeft een apk-klantgroep van 22 adressen. Of dat weinig is, valt op basis van dat kale cijfer lastig te zeggen. Maar afgezet tegen de bij elkaar 556 adressen in zes nabijgelegen postcodes lijkt maar één conclusie mogelijk: er blijft een enorm potentieel onbenut en de concurrentie is groot. Hoog tijd voor actie. In een notendop is dat hoe de APK Prestatiemeter werkt. Het relateert kengetallen van een individueel bedrijf – dealer, universeel, merkspecialist – aan ‘de markt’. Geen landelijke vergelijkingscijfers maar regionale, want daar bevindt zich de potentiële klant. Een aftersalesklant wil immers vaak niet meer dan vijftien minuten rijden voor keuring en onderhoud. Ook doet de APK Prestatiemeter prognoses over wat het bedrijf de komende maanden aan apk’s kan verwachten, gebaseerd op het huidige marktaandeel.

Spiegel

De APK Prestatiemeter van VWE is gratis binnen de module Onderhoud en houdt de ondernemer maandelijks een spiegel voor. “We gaven de bedrijven al inzicht in hun eigen statistieken”, zegt Akiner van Schaik, B2B Marketeer. “Hun aantal keuringen, de meest drukke maanden, welke keurmeesters de meeste apk’s doen, hun individuele aantal goed- en afkeuringen. Daar paste het aspect ‘lokaal werkgebied’ heel goed bij. Bij onze klanten leeft de behoefte om te kunnen benchmarken heel sterk, zo bleek uit een peiling die we hebben gehouden. Daarom geven we voortaan op basis van postcodes inzicht in het actuele marktaandeel dat een bedrijf heeft én de potentie van die gebieden.” APK Prestatiemeter is beschikbaar voor VWE-klanten die gebruikmaken van de module Onderhoud. Het aantal van zes postcodes per werkgebied is voor een lokale universeel genoeg, voor een dealerholding met meerdere vestigingen niet. Wil iemand meer of andere postcodes in het rapport, dan past VWE dit aan. Op basis van de gekozen gebieden wordt aan de hand van grafieken de eigen apk-output getoond. Zoals zijn hoeveelheid keuringen ten opzichte van vorig jaar, zijn marktaandelen afgezet tegen de afgelopen maanden, de verhouding dealer-universeel in het werkgebied, de apk-prestaties per medewerker en – heel belangrijk – het marktaandeel ten opzichte van het totaal per postcodegebied. Handig voor een optimale werkplaatsbezetting is de grafiek ‘verwacht aantal apk’s in eigen gebied’. Duidelijk wordt of een bepaalde maand voor bedrijf X drukker of minder druk wordt én wat de markt in zijn gebied als geheel aan potentie heeft. “Je zou extra kunnen gaan communiceren om te proberen een aankomende slechte maand te verbeteren en daar alvast monteurs op te plannen. Of je doet juist niks, omdat het je vakantiemaand is.”

Potentie

Alles bij elkaar leveren de inzichten uit de APK Prestatiemeter een blauwdruk van de apk-potentie op. Daarmee vormen ze de basis voor een marketingplan, gericht op de commercieel meest kansrijke postcodegebieden. Gericht schieten in plaats van met hagel bespaart operationele kosten en vergroot de effectiviteit van ingezette communicatiemiddelen (print, sociale media). Dankzij de maandrapportage kan het management bovendien direct bijsturen. Op welke manier iemand zijn apk-performance wil verbeteren, is aan de creativiteit, het budget en de menskracht bij de ondernemer. Van Schaik: “Het gaat ons met name om bewustzijn te creëren: kijk wat je werkgebied doet, kijk wat de potentie is en ga met deze inzichten gericht aan de slag.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †