Apk-volume weer gestegen

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er ruim 3,74 miljoen apk’s aan personen- en bestelauto’s uitgevoerd (apk-II). Dat is een stijging van ongeveer 2 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 2017.

Uit de jongste cijfers van VWE Automotive blijkt dat vooral het universele autobedrijf heeft geprofiteerd van het gestegen apk-volume. De merkdealers zagen hun totale apk-aandeel weer iets teruglopen naar 30 procent van het totaal. Bij de personenauto’s nam het aantal uitgevoerde apk’s door dealers nog wel toe (1,3 procent), maar dat was minder dan de totale marktgroei. Bij de bestelauto’s moeten de dealers zelfs een min incasseren (-0,5 procent).

Universeel

De universele autobedrijven scoorden op alle fronten een plus: bij personenauto’s van 2,8 procent en bij bestelauto’s 2,6 procent. Van deze ontwikkeling profiteren tegelijkertijd ook de automaterialengrossiers. Een apk-II levert immers over het algemeen altijd wel een bepaalde werkplaatsomzet op.
Personenauto’s Bestelauto’s
H1 2018 H1 2017 H1 2018 H1 2017
Universelen 2.410.910 2.345.064 286.134 278.830
Dealers 955.129 943.077 90.523 90.980
Totaal 3.366.039 3.288.141 376.657 369.810
ASM | 05072018 | Bron: VWE Automotive

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1705 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen