Autoniveau onderdeel van Innovam

Innovam heeft op 30 maart de aandelen van Autoniveau overgenomen. Beide bedrijven bedienen al Automotive Academy en die samenwerking smaakte naar meer.

Algemeen directeur Innovam, Leo Fransen: “Partijen ervaren een enorme ‘klik’. We delen een gemeenschappelijke toekomstvisie op mobiliteitsopleidingen. We zijn complementair en zien de wederzijdse voordelen van onze samenwerking op dezelfde wijze.”

Innovatie

Ruud Beukers: “Innovam is voor ons die sterke partner met wie we de gezamenlijk als noodzakelijk ervaren innovatie van opleidingen en trainingen in de snel veranderende wereld van (auto)mobiliteit versneld vorm kunnen geven.” Danny Franse vult aan: “De markt vraagt flexibele en adequate interventies om ondernemers en medewerkers fit te maken en te houden. Door onze ervaring en expertise te bundelen zijn we beter in staat om daar op in te spelen”.

Team blijft

De onafhankelijke marktpositie van Autoniveau blijft bestaan. Danny en Ruud blijven als directie aan de organisatie verbonden.