Bovag en bonden in principe akkoord over cao

De vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben met werkgeversorganisatie Bovag een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven, ook wel de kleinmetaal genoemd.

De bonden en Bovag besloten op 28 november dat er weer voldoende aanleiding was om verder te onderhandelen. Dat is vandaag gebeurd en heeft meteen tot resultaten geleid.

Loonsverhoging

De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 november 2018. In het akkoord is een nominale salarisverhoging overeengekomen van 81 euro per maand op 1 februari 2019 en 83 euro per maand op 1 februari 2020. Partijen hebben ook afspraken gemaakt over een regeling voor oudere werknemers en duurzame inzetbaarheid. De keuze voor een nominale salarisverhoging in plaats van een vast percentage is gedaan op nadrukkelijk verzoek van de Bovag-leden. Met name jongere medewerkers worden zo extra beloond. “Het nivelleert wat”, legt Bovag-woordvoerder Paul de Waal uit. “Ouderen met al een behoorlijk salaris zouden anders wel heel erg extra beloond worden. Door een nominale salarisverhoging wordt het vak ook weer wat aantrekkelijker voor jongeren en dat is precies wat we wilden.” Voor werkgevers komt de regeling neer op een loonkostenstijging van gemiddeld 2,3 procent op jaarbasis.

Generatiepact

In het kader van het generatiepact is afgesproken dat oudere werknemers vanaf 60 jaar de mogelijkheid krijgen geleidelijk minder te gaan werken. De werkgever kan ter compensatie hiervoor een subsidie ontvangen, mits daar een contract voor een nieuwe medewerker tegenover staat. Ook zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. En dan niet alleen voor ouderen, maar voor  alle medewerkers, gedurende hun hele carrière. De focus van O&O-fonds OOMT verschuift daarom de komende periode nog verder in die richting.

Zaterdag

Het heikele punt van verplicht werken op zaterdag is voorlopig van de baan. Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter Bovag: “We hebben geprobeerd met vakbonden afspraken te maken over verplicht inroosteren op zaterdag. Dat bleek in deze fase een brug te ver. Wel hebben we in het principeakkoord afgesproken dat Bovag en vakbonden daar gezamenlijk nader onderzoek naar doen en samen voorstellen gaan maken om dat in een volgende cao mee te nemen.”

Iedereen tevreden

Binnen Bovag moet het verenigingsbestuur formeel nog goedkeuring verlenen. Paul de Waal: “We zijn binnen ons mandaat gebleven. Dat betekent dat we met dit akkoord niet weer langs allerlei gremia hoeven. Bovag is hier in ieder geval erg tevreden mee.” Ook de bonden lijken tevreden, al moeten zij het nog officieel ter goedkeuring aan hun leden voorleggen. “Eindelijk accent op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid”, zegt onderhandelaar Marco Hietkamp van CNV Vakmensen. “Dit pakket arbeidsvoorwaarden, met veel ruimte voor ontwikkeling van werknemers naast een mooie loonsverhoging, leg ik graag voor aan mijn leden. Tot aan hun fiat op onze inzet aan de onderhandelingstafel zal CNV Vakmensen de acties daarom opschorten. En natuurlijk telt daarbij zwaar dat de werkverplichting op zaterdag van tafel is. We krijgen twee jaar de tijd voor een nader onderzoek.” Namens FNV zegt bestuurder Albert Kuiper: “Er komt nu weer rust in de garages doordat er eindelijk naar de medewerkers is geluisterd. Door de unieke stakingen van de FNV-leden is het de garagebedrijven duidelijk geworden dat de werknemers echt niet verplicht op zaterdag willen werken. Die bezuiniging is weg en ze krijgen een verdiende loonsverhoging. Maar ook andere afspraken uit het akkoord zijn heel belangrijk, bijvoorbeeld dat er onderzoeken komen voor het inperken van werkdruk en gezondheidsmaatregelen over uitlaatgassen.”  

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3578 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters