Bovag: stop staking; FNV: vrijdag weer staking

Op het ledenportaal mijnbovag.nl meldt Bovag dat zij de vakbonden heeft verzocht om de komende tijd af te zien van nieuwe stakingsacties bij autobedrijven. Aan de eisen is immers “tegemoet  gekomen”, nu Bovag de verplichte zaterdaginroostering voor de nieuwe cao heeft laten vallen.

Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter Bovag: “Wij hopen dat ze dat ook gaan honoreren. We zijn wel een beetje klaar met de stoere vakbondstaal tijdens de stakingsacties en de lelijke opmerkingen richting werkgevers, terwijl wij al lang de vakbonden tegemoet zijn gekomen.” In een reactie kondigt echter Albert Kuiper, bestuurder FNV Metaal en onderhandelaar voor Motorvoertuigen, aan dat er morgen – vrijdag 23 november – opnieuw acties zullen plaatsvinden. Waar en bij wie wordt niet meer vooraf bekend gemaakt, sinds een dealerbedrijf telefonisch de afspraken met zijn klanten afzegde.

Vervelend

Bovag vindt het “erg jammer” dat vakbonden in een vroeg stadium voor het stakingswapen hebben gekozen. De acties van de afgelopen weken zouden soms plaatsvinden met “een handvol monteurs, soms met meer monteurs. Dat is vervelend voor betrokken ondernemers, voor de collega’s die wél willen werken en voor de klanten.” In sommige gevallen leiden de acties intern tot scheve gezichten, zegt woordvoerder Tom Huyskens. Bovag is volgens hem bezig stapsgewijs een moderniseringsslag te maken. Hij wijst op de bandenservicebranche, waar ook regulier auto-onderhoud plaatsvindt en de zaterdag al geruime tijd een gewoon onderdeel is van de werkweek.

Onrust

De Bovag-ondernemers geven aan dat het tekort aan technici sterk voelbaar wordt. Zij willen daarom “geen onrust onder de monteurs”, zeker niet in tijden van hoogconjunctuur en een aanhoudend grote vraag naar vakmensen. Volgens de brancheorganisatie worden knelpunten op zaterdag bij veel autobedrijven onderling opgelost. Monteurs zouden desgevraagd bereid zijn om ook die eerste weekenddag te werken. Op het ledenportaal stelt Bovag verder dat de gesprekken met vakbonden achter de schermen plaatsvinden en op een constructieve manier – “in weerwil van het door de acties opgeworpen beeld.” ‘Bunnik’ heeft daarom goede hoop dat de gesprekken op korte termijn ook formeel hervat kunnen worden en er snel een principeakkoord kan volgen.

Remedie

Volgens FNV-bestuurder Albert Kuiper is de remedie tegen de stakingen heel eenvoudig. “In ons ultimatum hebben we precies omschreven wat we willen. Wij vinden die acties evenmin leuk. Onze leden werken in een branche die servicegericht is en klanten tevreden wil stellen. Maar tot nu toe hebben we nog geen bod gekregen dat voldoet aan ons wensenpakket.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †