Cao-overleg ligt weer stil

Het overleg over een nieuwe cao voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf is in de vierde ronde opnieuw vastgelopen. Struikelblok blijft het werken op zaterdag.

Met de opmerking in de Financiële Telegraaf van zaterdag 13 oktober dat er afspraken gemaakt moeten worden over het werken op zaterdag leek CNV Vakmensen-voorzitter Piet Fortuin het overleg weer vlot getrokken te hebben. Maar nadat de partijen om de tafel hadden plaatsgenomen bleken de uitgangspunten even onoverbrugbaar als daarvoor.

Zaterdag=werkdag?

Werkgeversorganisatie Bovag houdt vast aan een zaterdag die als een gewone werkdag geldt, zonder toeslag. Dit is immers in vele andere branches al gebruikelijk. FNV is niet tegen het werken op zaterdag, maar vindt dat werknemers daar zelf over moeten kunnen beslissen. Wie niet wil, hoeft niet te werken op zaterdag. CNV stelt zich in ieder geval op het punt dat erover te praten valt. Werkgevers en bonden geven nu elkaar de schuld van het vastlopen van het overleg. CNV verwijt Bovag machtspolitiek te bedrijven door te bepalen wat goed is voor de monteurs. FNV neemt een vergelijkbaar standpunt in door te stellen dat Bovag bij de onderhandelingen is weggelopen. Albert Kuiper, bestuurder FNV Metaal: “Onderhandelen doe je samen en dat gaat niet als de Bovag steeds wegloopt als het lastig wordt. Dat frustreert het proces en er ligt vanuit de werkgevers ook geen loonbod voor de 85.000 medewerkers van de garages of goede afspraken om het werk in de garage goed vol te kunnen houden. Bonden bespreken een mogelijk actietraject met de achterban.” Bovag legt de impasse uit als zouden de bonden toch niet bereid zijn om afspraken te maken over werken op zaterdag. De werkgeversorganisatie stelt zich op het standpunt dat werken op zaterdag in de moderne arbeidsverhoudingen heel normaal is en dat het overleg juist gebaat is bij een duidelijk standpunt. Bovag legt de bal daarom neer bij de bonden.

Looneis

En dan is de looneis van 3,5 procent nog niet eens ter tafel gekomen. Mogelijk wordt die als wisselgeld gebruikt om uit de impasse te geraken. Overigens constateert werkgeversvereniging AWVN dat de lonen in de cao’s die in september zijn afgesloten gemiddeld met 2,5 procent zijn gestegen, meldt het Financieele Dagblad. Dat is boven het gemiddelde van 2,3 procent van alle loonafspraken in 2018. AWVN vindt het nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden, gezien het geringe aantal van dertien cao’s dat is afgesloten.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3059 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters