Controle: autobedrijf betaalt 33 mille contant

Bij een grootschalige controle van zes autobedrijven in Maassluis bleek onlangs geen enkele garage geheel conform de regels te opereren. Een van de ondernemers betaalde ter plekke contant zijn belastingschuld ter grootte van 33.000 euro.

Onder meer daarover heeft de lokale partij Forum voor Maassluis deze week een aantal vragen gesteld aan het plaatselijke college van B en W. De partij vreest dat de gemeente (foto) ongewild gaat fungeren als alternatieve vestigingslocatie voor autobedrijven die niet terecht kunnen in het strengere Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen.

Gebruiker

De gezamenlijke actie van de gemeente, Belastingdienst, politie, RDW, Milieudienst Rijnmond, de maatschappelijke hulporganisatie Stroomopwaarts en netbeheerder Stedin (gas, elektra) vond plaats op 31 juli. Een deel van de autobedrijven aan de Industrieweg en rondom het Mackayplein vormden het doelwit. De lokale overheid controleert autobedrijven meerdere keren per jaar op het naleven van de wet- en regelgeving. Daarnaast brengt ze in kaart welk pand waarvoor wordt gebruikt en wie de daadwerkelijke gebruiker is. Bij alle zes bedrijven bleek het op-/ en verkoopregister niet op orde. Registratie van ingekochte tweedehandsgoederen is verplicht, met het oog op mogelijke handel in gestolen spullen. Ter plekke werd een waarschuwing gegeven en een spoedige hercontrole aangekondigd. Verder wisselde Stedin bij één van de bedrijven de energiemeter, nadat sporen waren aangetroffen die mogelijk wijzen op stroomdiefstal. Daarnaast bleek dat één van de autobedrijven niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel (KvK) – en dus feitelijk illegaal is.

Accu’s

Op milieugebied deugden eveneens een aantal zaken niet. Zo werden accu’s en olievaten niet op de juiste manier opgeborgen en ontbraken keuringsbewijzen van autowasplaatsen. Daarnaast hadden de bedrijven te veel wrakken gestald staan en konden ze niet aantonen dat het chemisch afval was afgevoerd via erkende inzamelaars. Binnen een opgelegde termijn moeten deze zaken alsnog op orde zijn.

Onverteerbaar

Forum voor Maassluis vindt dat de diverse instanties te slap hebben opgetreden. In een gisteren  verstuurde brief vraagt de partij het college of er inderdaad geen enkele boete is uitgedeeld. Ook wil ze weten waarom het bedrijf zonder KvK-inschrijving een termijn kreeg opgelegd in plaats van ter plekke over te gaan tot sluiting. Dat laatste had volgens de partij eveneens moeten gebeuren bij de stroomfraude. Sancties waren ook passender geweest voor de bedrijven die geen correcte papieren c.q. administratie konden tonen. Dat de milieuovertredingen niet resulteerden in boetes noemt ze  “onverteerbaar”. Ook vraagt ze zich af of er nu sprake is van garage- of van Stiba-demontagebedrijven. De ter plekke contant betaalde 33 mille noopt volgens de lokale partij tot nader onderzoek, zeker omdat voor banken bij transacties boven de 25.000 euro een meldingsplicht geldt.

Overflow

In de regio Zuid-Holland houden Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen streng de hand aan de vestiging van nieuwe garagebedrijven, schrijft Forum voor Maassluis. “Bent u het met ons eens dat de betreffende wethouder maar eens in contact moet treden met zijn collegae in die gemeenten, zodat de ‘overflow’ niet naar de gemeente Maassluis komt?” De partij beroept zich erop dat ze zich in het verleden meermaals heeft ingezet om “wildgroei van garagebedrijven” een halt toe te roepen.

Signalen

In een reactie laat de gemeente weten dat zij een à twee keer per jaar autobedrijven controleert. De frequentie is volgens een woordvoerder mede afhankelijk van “signalen die wij krijgen.” Maassluis zegt een van de weinige Nederlandse gemeenten te zijn die integrale controles uitvoert bij autobedrijven. Het resultaat van de actie op 31 juli wijkt niet af van dat bij eerdere controles. Ook destijds zijn “zaken geconstateerd die niet in orde waren.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †