Eerste Nationaal apk-rapport

Tijdens de bijeenkomst van Automotive Insiders op 25 april, ‘Het belang van de apk-II’, ziet het eerste ‘Nationaal apk-rapport’ het levenslicht. De uitgave is het resultaat van een samenwerking tussen kennisleverancier VWE en de redactie van Aftersales Magazine.

Hoofdredacteur Jos Veldhuisen zal in zijn presentatie enkele kenmerkende uitkomsten bespreken. Iedere bezoeker krijgt na afloop een exemplaar van het rapport mee. Het wagenpark in ons land telt momenteel ruim 8,3 miljoen personenauto’s en een kleine 900.000 lichte bedrijfswagens. Jaarlijks zijn er een miljoen aan de beurt voor de keuring. Het volume is in ieder geval tot 2018 stijgende, wat bijna vanzelfsprekend ook een grotere omzetpotentie voor de aftermarket betekent. De apk is dan ook van levensbelang voor het autobedrijf. Tijdens de AI-bijeenkomst zal uitgebreid worden stilgestaan bij de mogelijkheden en het belang van de keuring voor de werkplaatsactiviteiten.

Geen automatisme

Tegelijk wijzen de initiatiefnemers van het rapport erop dat de keuring, onder invloed van nieuwe technologie (connectiviteit, elektrificatie), mee zal veranderen met de vaak digitaal aangestuurde marktontwikkelingen. Zien veel automanagers en ondernemers de apk als een vanzelfsprekende activiteit – ‘iets waarvoor de klant toch wel komt’ – over een aantal jaren is dat helemaal niet meer zo’n automatisme. Kijk hier voor aanmelden en meer informatie over het apk-event.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †