Focwa Specialisten gaan op in Focwa

Wat in juni al in de ledenraden werd beslist, is nu officieel bekrachtigd: de verenigingen Focwa Schadeherstel en Focwa Specialisten zijn gefuseerd tot één Focwa.

De wens om beide verenigingen te laten samenvloeien kwam volgens Focwa voort uit de behoefte om de kwaliteit van de dienstverlening verder uit te kunnen bouwen. Uit de ledenraadpleging kwam bovendien naar voren dat de eigen leden een sterke voorkeur gaven aan één Focwa. “Eén Focwa zorgt voor meer duidelijkheid en herkenbaarheid bij opdrachtgevers en consumenten. Focwa is schadeherstel; of het nu gaat om auto’s, autoruiten, trucks, motorrijfietsen of caravans en campers. Het beste van beide verenigingen vinden onze leden nu terug in onze betere en uitgebreidere dienstverlening. We kunnen nu nog meer dienstverlening aanbieden, meer kennis delen en de belangen van onze leden beter behartigen”, aldus Peter Brussel, voorzitter van Focwa.

Bestuur

peter-brusselHet bestuur van Focwa wordt nu voorgezeten door Peter Brussel (foto). Matthijs van Leeuwen en Henk Geerts behartigen in het bestuur de belangen van de ketenbedrijven in schadeherstel. Gerda Lauwers en Dick Tiekstra zitten in het bestuur namens de individueel opererende schadeherstelbedrijven. Karen Dijkstra, Emil Voorhorst en Leo Smid vertegenwoordigen de autoruitherstelbedrijven. Voor de caravan- en camperservicebedrijven zit Jan Cleijsen in het bestuur. Ton Wouters vertegenwoordigt diverse specialismen, zoals uitdeuken zonder spuiten spot repair, truckschade en motorfietsherstelbedrijven.

Herschikking

Van de vroegere Focwa Specialisten zijn feitelijk alleen de vakgroepen autoruitherstel, caravan- en camperservicebedrijven en motorfietsherstelbedrijven over. De vakgroep van autorestaurateurs (Dutch Car Restorers) is begin 2018 vrijwel in zijn geheel overgestapt naar Bovag. De overgebleven autorestaurateurs en vakgroepen zijn dermate klein dat hun belangen in het bestuur worden behartigt door Ton Wouters, of door wie daar de meeste verwantschap mee heeft. “Alles zodanig dat ieder bedrijf zich voldoende door het bestuur vertegenwoordigd kan voelen”, aldus Brussel.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3064 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters