Helft geteste medewerkers VDL onder invloed

Bij controles in 2018 onder een kleine driehonderd medewerkers van VDL Nedcar is gebleken dat ongeveer de helft van de gecontroleerde medewerkers sporen van alcohol of drugs in hun bloed had.

VDL laat weten dat de controles plaatsvonden nadat een rondgang met een drugshond daar aanleiding toe had gegeven. De fabrikant verzet zich dan ook tegen het beeld als zou de helft van de medewerkers in het bedrijf onder invloed verkeren. “Bij VDL Nedcar werken in totaal ruim zevenduizend medewerkers, waardoor wij een afspiegeling zijn van de maatschappij”, stelt algemeen directeur Paul van Vuuren.

Zero tolerance

“Wij betreuren de beeldvorming waarbij ons prachtige bedrijf wordt neergezet als een plek waar drank en drugs normaal zijn. Dat is uiteraard niet het geval. Maar iedere collega waarbij een verhoogde waarde is aangetroffen, en zichzelf én zijn of haar collega’s op de werkplek in gevaar brengt, is er één te veel. Met ons stringente beleid en de controles doen wij er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Veiligheid staat altijd voorop.” De autofabrikant voert wat betreft drugs- en alcoholgebruik onder medewerkers een zero tolerance-beleid. Wanneer bij controle blijkt dat een medewerker onder invloed is, wordt deze direct naar huis gestuurd. Bij herhaling volgt schorsing of ontslag.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters