Jean-Paul Borsten voorzitter Revisiebedrijven

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 juni is Jean-Paul Borsten unaniem herkozen als voorzitter van Bovag Revisiebedrijven. De herbenoeming is voor een derde, tevens laatste termijn. Conform de statuten duurt die nog maximaal twee jaar.

Jeroen Eeuwijk is herkozen als bestuurslid van de afdeling voor een tweede periode van vier jaar. Tijdens de ALV is afscheid genomen van de bestuursleden Aart Koning (r.) en Hans Gerrits, omdat hun maximale zittingstermijn afliep. Ze werden door branchemanager Hannie Tak bedankt voor hun bestuurlijke inzet.

Kleiner bestuur

Bovag Revisiebedrijven gaat werken met een kleiner bestuur en werkgroepen voor specifieke onderwerpen. Dit nieuwe bestuurlijke model was al gepresenteerd tijdens de ALV op 28 juni vorig jaar. Revisieleden reageerden positief en de plannen zijn verder uitgerold. De wijzigingen zijn geleidelijk doorgevoerd en afgerond, nu de termijn van twee bestuursleden afliep. Deze functies worden niet opnieuw ingevuld. Het bestuur bestaat nu uit Jean-Paul Borsten (Motorenfabriek De Sutter, Zevenhuizen) en Jeroen Eeuwijk (Koninklijke Van Twist, Dordrecht).

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †