RAI Aftermarket: ‘Niet slopen, maar onderhouden’

De verkoop van nieuwe auto’s is door de coronacrisis drastisch gedaald. Van diverse kanten klinkt dan ook de roep om een slooppremie voor oudere auto’s. Dat zou goed zijn voor de autoverkopen. Het milieu zou er tevens bij gebaat zijn. Johan van der Hoeven keert zich als voorzitter RAI Aftermarket, tevens directeur van Fource Nederland, tegen zo’n sloopregeling.

“Ondernemers in de aftermarket, niet in de laatste plaats de universele autobedrijven, hebben tijdens de afgelopen drie maanden een grote veerkracht getoond. Ze bleven niet alleen open, maar pasten zich met hun werkplaatsen snel aan de RIVM-richtlijnen aan. De veiligheid van klanten en medewerkers werd overal gegarandeerd. Leveranciers aan het autobedrijf waren er eveneens snel bij om hun ondersteuning aan te bieden. Met het WESP-initiatief We Support Workshops werden ondernemers geholpen om proactief te schakelen richting potentiële werkplaatsklanten. En wat we allemaal eigenlijk wel weten, werd weer eens bewezen: onze business is mensenwerk. Goede en directe relaties met de klant en tussen businesspartners onderling maken een branche sterk. Laten we dat vasthouden en als positief punt uit een op zich minder leuke periode overhouden.

Autoretail

Een ander punt dat mede als gevolg van de coronacrisis actueel is, is de roep om een sloopregeling. Dat vind ik geen verstandige zaak. RAI afdeling Auto en Bovag (met name de dealers) willen graag en snel een sloopregeling om de autoverkopen aan te zwengelen. Als RAI Aftermarket vinden we het veel verstandiger om het bestaande wagenpark goed te blijven onderhouden en via de apk de rijveiligheid hoog te houden. De universele autobedrijven leven van reparaties, het reguliere onderhoud en bandenservices (ROB). Een sloopregeling verkleint het oude wagenpark en dus die potentiële aftersalesomzet, net als het apk-volume.

Professor Bert van Wee van de TU Delft stelde onlangs in een uitzending van BNR dat de sloopregeling geen maatregel is die het milieu of de verkeersveiligheid ten goede komt, maar slechts de autoretail en vooral de buitenlandse autofabrikanten. “Het positieve effect van de sloopregeling uit 2009 blijkt achteraf nihil en dat zal een nieuwe sloopregeling niet veranderen”, stelde Van Wee.

De sloopregeling is ook in mijn ogen een puur economische maatregel, die leidt tot een voorkeursbehandeling van bepaalde consumentengroepen en zeker niet bijdraagt aan duurzaamheid of de circulaire economie in onze mobiliteitssector. Onze collega’s van Stiba zien net als in 2009 straks een deel van hun voorraad gebruikte onderdelen ‘waardeloos’ worden, terwijl we de afgelopen tijd juist meer en meer naar de mogelijkheden voor het professioneel distribueren van remanufactured en gebruikte onderdelen hebben toegewerkt.

Duurzaam

Een sloopregeling gaat dwars door die ontwikkelingen heen, terwijl een goed onderhouden auto niet alleen bijdraagt aan een duurzame mobiliteit, maar ook aan de door velen, inclusief de overheid, gewenste circulaire economie. Daarmee snijdt het aftersales-mes in positieve zin aan meerdere kanten van de branche. Nee, geen sloopregeling, maar bevorder goed onderhoud met daar waar mogelijk onderdelen uit het circulaire circuit.”

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1590 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Avatar

  • Avatar
    25 juni 2020 om 16:04
    Permalink

    Helemaal eens natuurlijk. Voeg daarbij dat die oudere auto’s bij schadeherstel vriendelijker zijn voor de verzekeringen. De diverse ADAS-systemen leiden bij schade al snel tot total loss. De premieverhoging hebben we al voor de kiezen gehad

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *