RDW: meer apk’s, minder interventies

De RDW heeft in 2020 voor het eerst meer dan twee miljard transacties geregistreerd. Daaronder vielen onder meer 7.657.932 apk’s voor personenauto’s, een stijging van 2,5 procent ten opzichte van 2019.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de RDW, dat nu online is. Met een totaal van 18.462 werden er 13,3 procent minder bedrijfsbezoeken afgelegd. Het aantal daaruit voortkomende interventies kwam in 2020 uit op 1616, tegen 2100 in 2020. Het aantal erkenninghouders steeg licht, met 1,0 procent, tot 27.206.

De RDW merkt op dat de cijfers over 2020 niet goed zijn te vergelijken met die van 2019, omdat de aard van de interventies is veranderd. Vanaf 2020 kan een tijdelijke intrekking namelijk ook voorwaardelijk worden opgelegd. Tevens wordt bij meerdere, maximaal drie overtredingen tijdens één bedrijfsbezoek alleen de zwaarste overtreding bestraft. Eerder werden de overtredingen bij elkaar opgeteld, wat sneller leidde tot de intrekking van een erkenning. Daarnaast is de verjaringstermijn verkort van 30 tot 24 maanden.

Dienstverlening

Over het algemeen genomen is de dienstverlening van de RDW in 2020 gegroeid. Voor het eerst werden er meer dan 2 miljard transacties geregeistreerd. Vanwege de coronamaatregelen werden er minder typegoedkeuringen afgegeven (35.678 tegenover 40.304 in 2019, een daling van 11,5 procent). Ook werden er minder testrapporten opgesteld: 10.332 in 2020 tegenover 10.970 in 2019, een afname van 5,8 procent. Het aantal individuele keuringen steeg licht, na een aanvankelijke daling begin 2020, met 3,1 procent tot 384.746.

Financieel

Met een overschot van 11,3 miljoen euro op de jaarrekening heeft de RDW het moeilijke eerste coronajaar toch positief kunnen afsluiten. De elf miljoen is toegevoegd aan de reserves. In de toelichting wordt gesteld dat de positieve jaarrekening het gevolg is van extra kostenbesparingen en de inzet van reserves, want ook de RDW kampte vanwege de coronamaatregelen met een omzetdaling, met name in het eerste halfjaar. In de tweede helft van 2020 groeide de economie weer en was de omzetdaling minder groot dan verwacht. Daarnaast is snel overgeschakeld van fysieke op digitale dienstverlening en waren er enkele hogere incidentele projectopbrengsten. Uiteindelijk is de impact van de coronamaatregelen op de omzet beperkt gebleven en is het kostenniveau lager uitgekomen. Zo werd in 2020 fors minder geïnvesteerd in opleidingen per medewerker (gemiddeld 1271 euro per medewerker, tegenover 2119 euro in 2019). Het aantal fte’s nam in 2020 wel toe, van 1548 tot 1588.

Toekomst

In 2020 stond vernieuwing van de strategie op de planning, maar daar is vanwege de coronacrisis meer tijd voor genomen. De RDW kijkt voor de strategiewijziging naar twee belangrijke ontwikkelingen: het toenemend belang van data en de verschuiving van de aandacht van voertuigveiligheid naar verkeersveiligheid. Daarnaast heeft duurzaamheid een prominente plek in de missie van de RDW.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2970 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *