Recordomzet LKQ in derde kwartaal 2018

De Amerikaanse onderdelendistributeur LKQ, in ons land moederbedrijf van Sator-Fource, rapporteert over het derde kwartaal van 2018 een omzetgroei van 26,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017: ditmaal 3,12 miljard dollar, destijds 2,47 miljard dollar.

De inkomsten over juli t/m september vormen het hoogste kwartaalbedrag dat de onderneming ooit wist neer te zetten. geschiedenis van de onderneming. De organische omzetgroei uit onderdelen en diensten bedroeg 4,3 procent; groei door acquisitie kwam uit op 23,2 procent. Topman Zarcone is goed te spreken over de manier waarop inhoud is gegeven aan de strategie van organische groei in combinatie met verbeterde productiviteit  Met name de Europese activiteiten dragen jaar na jaar bij aan een beter Ebitda (winst voor aftrek van belastingen, afschrijvingen en waardevermindering).

Vanesch Verf

Ook gemeten over de eerste negen maanden meldt LKQ mooie cijfers – ook voor de aandeelhouders. De bereikte 8,88 miljard dollar omzet in Q1 t/m Q3 was ruim 22 procent meer dan dezelfde periode in 2017 (7,27 miljard). De organische groei bedroeg over drie kwartalen 5,1 procent. Maar er was ook groei als gevolg van overnames. Zo werd LKQ eerder dit jaar eigenaar van Stahlgruber (Duitsland) en in ons land van Vanesch Verf.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †