Tellerfraude is internationaal probleem

Het tv-programma Opgelicht?! besteedde in de uitzending van 19 februari opnieuw aandacht aan het terugdraaien van kilometerstanden. In de uitzending werd duidelijk dat tellerfraude een internationale aanpak vereist.

Hoewel het in Nederland al vijf jaar lang strafbaar is, komt tellerfraude nog steeds voor. Eigenlijk is alleen in België de registratie van kilometerstanden goed geregeld. Opgelicht?! geeft het voorbeeld van een autobedrijf dat uit Zweden geïmporteerde Volvo’s verkoopt waarvan de teller soms wel 200.000 kilometer is teruggedraaid.

Voertuigdata

RDW laat weten dat sinds het strafbaar stellen tellerfraude in Nederland weliswaar is teruggebracht van 48 procent in 1991 tot 2,75 procent in 2018, maar dat het terugdringen ervan bij import alleen kan met een internationale aanpak. RDW vraagt daar in de EU dan ook regelmatig aandacht voor. Ondertussen worden in de controlesystemen van diverse auto-onderdelen digitaal data vastgelegd. Deze data kan worden gebruikt om vast te stellen of de tellerstand logisch is. De RDW verwacht dat voertuigdata steeds vaker uitgelezen gaan worden om de veiligheid en duurzaamheid van auto’s te controleren en waarborgen. RDW rust nu keuringsstations uit met uitleesapparatuur om zo ervaring op te doen met het uitlezen van data.

Handhaving

In de uitzending erkent Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid voor de VVD, dat de handhaving te wensen overlaat en dat de schade enorm is. “Die hebben we becijferd op 160 miljoen euro per jaar.” Als maatregelen die tellerfraude zouden kunnen tegengaan noemt Dijkstra het strafbaar stellen van het doorverkopen van een auto met een teruggedraaide tellerstand, het verbieden van de verkoop van apparatuur om tellerstanden mee terug te draaien (“die gewoon via internet te koop is”) en verruiming van de handhaving. “Nu is het zo dat je een heterdaad nodig hebt. Dat is lastig. Door het te koppelen aan andere wetten, bijvoorbeeld voor oplichting, is het makkelijker te bewijzen.” Dijkstra heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend. Hij verwacht in mei, juni 2019 hierover uitsluitsel te krijgen. [responsive-video identifier=”aKz_L511SPk”]

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters