Voor 10 miljoen aan F-gassen geconfisqueerd

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft eind september voor een geschatte waarde van ruim tien miljoen euro aan illegale F-gassen in beslag genomen. Inspectie werkte voor de actie samen met douane en politie. Behalve in beslag genomen F-gassen zijn bij de in totaal 1682 inspecties 706 bestuurlijke en 28 strafrechtelijke overtredingen geconstateerd. Ook zijn er zeven aanhoudingen verricht.

Omdat F-gassen in grote mate bijdragen aan de opwarming van de aarde is in Europees verband afgesproken om het gebruik en de productie van deze gassen geleidelijk terug te brengen tot 21 procent in 2030 ten opzichte van het niveau in 2014. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een quotasysteem. De overgang naar klimaatvriendelijkere technologie en het gebruik van natuurlijke alternatieven moeten hierdoor worden versneld. Door de illegale handel dreigt de doelstelling van het terugdringen van de productie en het gebruik van de schadelijke F-gassen in gevaar te komen.

Toezicht

De ILT houdt in Nederland toezicht op de hele keten van productie, import, export, doorverkoop en toepassing. De inspectie wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en van de afbraak van de ozonlaag. Daarvoor wordt ingezet op het terugdringen van de illegale handel in en de emissies van deze stoffen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *